|   کادر  |

   
   
     

برنامه کادر: فیلم مستند "جنگی که نمی‌بینی"  15-08-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه کادر: ویکی شورشی‌ها- مستندی در باره تاریخچه ویکی‌لیکس  26-07-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه کادر: قیام‌های عربی بخش دوم، ویژه مصر  11-07-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه کادر: فیلم مستند "حکومت وام‌پایه"  28-06-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه کادر: جریان شناسی اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران بررسی ریشه ها و عوامل دوم خرداد / بخش اول  24-05-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه کادر: دکترین شوک   09-05-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه کادر: مستندی درباره انقلاب فرهنگی   18-04-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه کادر: زندگی و میراث هوگو چاوز  05-04-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه کادر:  تأتر مارکس در سوهو (بازگشت مارکس) 21-03-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه کادر:  ویژه برنامه ٨ مارس 08-03-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه کادر: آناتومی یک انقلاب - بخش دوم 15-02-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه کادر: آناتومی یک انقلاب - بخش اول  07-02-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه کادر: درس گفتار "ریچارد ولف" پیرامون بحران اقتصادی سرمایه‌داری  24-01-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه کادر: قیام‌های عربی  10-01-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه کادر: ویژه یونان قسمت دوم  27-12-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه کادر: ویژه یونان  13-12-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه کادر: ویژه برنامه ١٦ آذر  05-12-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه کادر: مبارزات جنبش دانشجویی  30-11-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه کادر: ویژه برنامه فلسطین  23-11-2012

 ببینید >>>  داونلود >>