تماس

چشم انداز  |

   
                 
     

تشدید کشمکش جناح ها در استانه نمایش انتخابات    10-12-2015

ببینید >>   داونلود >>

 
     

بررسی اوضاع و تحولات کنونی سوریه    20-11-2015

ببینید >>   داونلود >>

 
     

پیرامون بر جام و سفره بی رونق کارگران ایران   20-10-2015

ببینید >>   داونلود >>

 
     

گفتگوی امیر کلاه قوچی با رفقا :حسن شمسی.خسرو بوکانی.نصرت تیمورزاده."بمناسبت سالگرد تشکیل حزب کمونیست ایران"

  15-09-2015

ببینید >>   داونلود >>

 
     

گفتگوی جلال محمد نژاد با تراب ثالث در رابطه با  سوسیالیزم وملزومات انقلاب کارگری( بخش پایانی)   20-08-2015

ببینید >>   داونلود >>

 
     

گفتگوی جلال محمد نژاد با تراب ثالث در رابطه با :سوسیالیزم وملزومات انقلاب کارگری   10-08-2015

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفت و گوی بیژن رنجبر با رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول کومه له در رابطه با: کارنامه دو ساله دولت حسن روحانی
10-07-2015

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفت و گوی بیژن رنجبر با رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول کومه له: پیرامون مسئله کرد در متن کشاکشهای خاورمیانه
   25-03-2015

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگوی بیژن رنجبر با رفیق فریدون ناظری پیرامون آخرین تحولات اکراین   20-02-2015

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگوی اردشیر نصرا...بیگی با عثمان محمدی در رابطه با خشک شدن دریاچه ارومیه   13-12-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: پیرامون اعتراضات اخیر در آمریکاپیرامون اعتراضات اخیر در آمریکا  04-12-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگوی مهری حسینی    با بهرام رحمانی پیرامون ٢٥ نوامبر روز جهانی مبارزە  با خشونت  بر زنان  20-11-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگوی جلال محمدنژاد با صلاح مازوجی و فاتح شیخ‌ پیرامون مقاومت کوبانی همبستگی بین المللی و مخاطرات پیش رو   15-10-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگوی برهان دیوارگر با رفیق بیژن رنجبر پیرامون نقش مدهب و اسلام سیاسی در جامعه  31-12-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگوی برهان دیوارگر با بیژن رنجبر پیرامون نقش مدهب و اسلام سیاسی در جامعه  15-12-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگوی شاهین خلیلی با رفیق محمد نبوی پیرامون مذاکرات هسته ای رژیم ایران و دولتهای غربی  01-12-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفت گوی اسرین قادری با رفقا فریدون ناظری و شاهین خلیلی در رابطه با: ( اسید پاشی نشانه شکست سیاست های سرکوبگرانه رژیم )  01-11-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: جایگاه مبارزه مردمی در کوبانی، گفتگوی مهری حسینی با حسن حسام   31-10-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگوی اردشیر نصرا...بیگی با مهرزاد دشتبانی به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران  18-10-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با صلاح مازوجی پیرامون مذاکرات ایران و دولت‌های غربی در پرتو تحولات خاورمیانه  02-10-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگوی شاخین خلیلی با رفیق حسن شمسی  پیرامون مبارزه مردم کوبانی علیه ارتجاع اسلامی  05-10-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با بهروز فراهانی پیرامون اهداف ائتلاف جهانی علیه داعش  27-09-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگوی مهری حسینی با عباس منصوران پیرامون تشدید کشمکش و اختلاف جناح‌های جمهوری اسلامی 19-09-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگوی شاهین خلیلی با رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول کـومـه لـه پیرامون تشکیل دولت جدید در عراق 

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با بهرام رحمانی پیرامون اوضاع سیاسی عراق   12-09-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با ابراهیم علیزاده پیرامون بحران خاورمیانه
 11-09-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با سیامک ستوده پیرامون وضعیت کارگران افغان در ایران   10-09-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با محمود قهرمانی و محمد نبوی: به مناسبت 11 شهریور سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران
 30-08-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: حملات اخیر داعش و اوضاع کنونی عراق، گفتگوی جلال محمدنژاد با صلاح مازوجی   30-07-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گسترش نفوذ جریانات نژاد پرست در اروپا، گفتگوی مهری حسینی با نصرت تیمورزاده و فرامرز پویا   29-07-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: وضعیت کارگران افغانستانی در ایران، گفتگوی جلال محمدنژاد با سیامک ستوده   17-07-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: نظام شورایی بعنوان بدیل کمونیست‌ها با شرکت رفقا حسن شمسی و عباس سماکار   15-07-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: پیرامون انتخابات اخیر در افغانستان، گفتگوی اردشیر نصرالله‌بیگی با عارف فرمان   10-07-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: بحران پیشاروی عراق و پیامدهای آن، گفتگو با هلمت احمدیان  05-07-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق صلاح مازوجی دبیر کمیته اجرائی حزب کمونیست ایران پیرامون تداوم کشمکش جناح‌ها در جمهوری اسلامی  27-06-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: اوضاع کنونی عراق و مسائل پیشاروی حکومت اقلیم کردستان، گفتگوی رفیق جلال محمدنژاد با رفیق حسن شمسی  20-06-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول کومه له و عضو کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران. پیرامون اوضاع سیاسی عراق ، سوریه ، مصر  18-06-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگوی شاهین خلیلی با رفیق فریدون ناظری  در رابطه با تحولات اخیر در اوکراین 12-06-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: طبقه کارگر و مبارزه برای رهایی زنان، گفتگوی مهری حسینی با مینا زرین 30-05-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با نصرت تیمورزاده پیرامون انتخابات پارلمان اروپا   24-05-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: وضعیت سیاسی و موقعیت بین‌المللی رژیم اسلامی، گفتگو با برنارد اشمیت   22-05-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: طبقه کارگر و اول مه سال ٢٠١٤، با شرکت امیر پیام، فعال کارگری   19-05-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: مصاحبه شاهین خلیلی با رفیق خسرو بوکانی پیرامون ارزیابی مراسم وآکسیونهای روزجهانی کارگر   30-04-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفقا: محمود قهرمانی و امیر پیام پیرامون اول ماه مه   26-04-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: به پیشواز اول ماه مه می‌رویم، با شرکت ایوب رحمانی و صدیق اسماعیلی   17-04-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: تحولات خاورمیانه، گفتگو با رفقا حسن شمسی و بهروز فراهانی   08-04-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق صلاح مازوجی پیرامون اوضاع سیاسی ایران  03-04-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق صلاح مازوجی پیرامون اوضاع سیاسی ایران  27-03-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: نقش سرمایه‌داری در ستم بر زنان، سخنرانی عباس سماکار در سمینار 8 مارس  20-03-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: سمیناری تحت عنوان "ایران بعد از انتخابات، تغییر یا تثبیت  13-03-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: سمیناری تحت عنوان "کارنامه ٦ ماهه دولت روحانی" 06-02-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: نظام اقتصادی حکومت کارگری، با شرکت رفقا: کاوه دادگری و عباس سماکار  31-01-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: نظام حکومتی و اقتصادی حاکمیت شورایی، گفتگو با رفقا: عباس سماکار و کاوه دادگری / قسمت اول 23-01-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد پیرامون اوضاع سیاسی کردستان، با شرکت حسن شمسی، محمد آسنگران و احمد اسکندری 
16-01-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: موقعیت کنونی جنبش کارگری ایران، گفتگو با رفقا: محمود قهرمانی و امیر پیام  09-01-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: مروری بر مهمترین تحولات سال ٢٠١٣، گفتگو با رفقا: بهرام رحمانی و نصرت تیمورزاده- بخش دوم  02-01-2014

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: مروری بر مهمترین تحولات سال ٢٠١٣، گفتگو با رفقا: بهرام رحمانی و نصرت تیمورزاده- بخش اول  26-12-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با مهشید مجاوریان پیرامون سیاست‌های ضد کارگری رژیم اسلامی  13-12-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: رفیق صلاح مازوجی پیرامون نتایج و پیامدهای مذاکرات ژنو  05-12-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: سرکوب های اخیر- نقش و حضور نیروهای چپ و کمونیست، گفتگو با رفقا: حسن شمسی و اصغر کریمی 28-11-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: تشکل‌های کارگری، اتحاد عمل و موانع پیش‌رو، گفتگو با رفقا امیر کلاقوچی و بهروز ناصری  21-11-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز:گفتگوی شاهین خلیلی با رفقا : محمود قهرمانی و فریدون ناظری پیرامون دلایل گسترش اعدام ها در دولت روحانی
 20-11-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: پیرامون ماهیت سیاسی"مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران" گفتگو با رفقا علیرضا نوائی و صدیق اسماعیلی 31-10-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: نقش مذهب در مبارزه طبقاتی، گفتگو با رفیق الماس فرضی 24-10-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق بهروز فراهانی پیرامون آخرین تحولات سوریه 17-10-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: پیرامون روابط ایران و آمریکا، با شرکت رفیق بهرام رحمانی 10-10-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: صلاح مازوجی پیرامون رویکرد جدید رژیم در قبال غرب وکنگره ملی کرد 08-10-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: نقش کمونیست‌ها در جنبش‌های ملی و دمکراتیک، سخنرانی رفیق محمد نبوی در دانمارک 27-09-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: رفیق صلاح مازوجی  پیرامون اخرین تحولات منطقه وسوریه 19-09-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: رفقا محمود قهرمانی و خسرو بوکانی  درباره سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران 03-09-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفقا:حسن شمسی و احمد عزیزپور پیرامون سی‌امین سالگرد تشکیل حزب کمونیست ایران 22-08-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق بهروز فراهانی پیرامون چالش‌های پیشاروی دولت حسن روحانی   09-08-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: شرایط کار و زندگی کودکان کارگر در ایران، گفتگو با رفیق تیکا کلاکی   01-08-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: رفیق صلاح مازوجی  پیرامون مباحث کنگره یازدهم حزب کمونیست ایران (بخش دوم)   29-07-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: رفیق صلاح مازوجی  پیرامون مباحث کنگره یازدهم حزب کمونیست ایران (بخش اول)   24-07-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: موضع طبقه کارگر در قبال دولت روحانی، گفتگو با رفقا: ستار رحمانی و صدیق اسماعیلی   11-07-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: سخنرانی هلمت احمدیان در جلسه گفت و شنود دانمارک 04-07-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: اعتراضات علیه پیامدهای بحران اقتصادی سرمایه‌داری، گفتگو با رفقا بهرام رحمانی و نصرت تیمور زاده
  28-06-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: ابراهیم علیزاده ارزیابی از انتخابات اخیر و پیامدهای آن  17-06-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: فریدون ناظری پیرامون انتخابات پیش رو
  10-06-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق نصرت تیمورزاده پیرامون آخرین تحولات در سوریه و تاثیرات آن در منطقه  24-05-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: ابراهیم علیزاده درباره امکان راه حل مسالمت امیز در ترکیه 11-05-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: نمایش انتخابات ریاست جمهوری، گفتگو با رفقا: حسن شمسی و بهرام رحمانی  03-05-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز:خسرو بوکانی در استقبال ماه می (روز جهانی کارگر)  30-04-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز:به استقبال اول ماه مه می‌رویم. گفتگو با رفقا: فرید پرتوی و صدیق اسماعیلی  18-04-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: شاهین خلیلی با فریدون ناظری درباره انتخابات پیش رو ووظایف ما 11-04-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: طبقه کارگر و حزب سیاسی، گفتگو با رفقا سیامک ستوده و محمود قهرمانی 05-04-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: پیرامون سیاست‌های اقتصادی رژیم اسلامی، گفتگو با رفیق بهروز فراهانی 21-03-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفقا: فرشید غفارنژاد و صدیق اسماعیلی پیرامون موقعیت اقتصادی و شرایط معیشت کارگران 09-03-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: رحمان نجات پیرامون مضحکه انتخابات ریاست حمهوری در ایران 27-02-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: فریدون ناظری درباره تشدید اختلافات ودرگیریهای درونی رژیم 13-02-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد پیرامون موقعیت کنونی جنبش کارگری با شرکت رفقا محمود قهرمانی و صدیق اسماعیلی   31-01-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفقا حسن شمسی و عباس سماکار درمورد، نظام شورایی بعنوان بدیل کمونیست‌ها   19-01-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق رشید رزاقی پیرامون تحولات جاری در سوریه   10-01-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: پیرامون مهم‌ترین رویدادهای سال ٢٠١٢، گفتگو با رفقا: محمود قهرمانی و بهرام رحمانی  03-01-2013

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: احمد عزیز پور ... تشدید بحران سیاسی و اقتصادی ایران  15-12-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: اهمیت گرامی داشت روز دانشجو و نقش جریانات چپ در شرایط کنونی  06-12-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: فریدون ناظری...تحولات اخیر مصر پس از قبضه شدن تمام قدرت در دست رئیس جمهور  02-12-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق نصرت تیمور زاده پیرامون مبارزات کارگری در کشور‌های اروپایی  23-11-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: پیامدهای انتخابات در آمریکا، گفتگو با رفیق حسن شمسی  16-11-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق صلاح مازوجی پیرامون وضاع سیاسی و اقتصادی ایران    09-11-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با فریبرز سنجری پیرامون تشدید تحریم‌های اقتصادی    02-11-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: کمونیست‌ها و مشاجرات اخیر اپوزیسیون بورژوایی، گفتگو با رفقا: حسن شمسی و بهروز فراهانی
   25-10-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: وضعیت زندگی و کار زنان کارگر و زحمتکش، مصاحبه با رفقا: شمسی خرمی و امیر کلاقوچی   18-10-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق حسن حسام پیرامون اوضاع سیاسی کنونی ایران و نقش طبقە کارگر   11-10-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: باخسرو بوکانی درباره موقعیت کنونی جنبش کارگری و مبارزات جاری   06-10-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد پیرامون " کمونیستها و مشاجرات اخیر اپوزیسیون بورژوایی" با شرکت رفقا بهروز فراهانی و حسن شمسی   27-09-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق نصرت تیمورزاده پیرامون تحولات اخیر در سوریه   13-09-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد ویژە بمناسبت سالگرد تشکیل حزب کمونیست ایران با شرکت رفقا صلاح مازوجی و ادیب وطندوست
  30-08-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: موقعیت کنونی جنبش رهایی زن در گفتگویی با رفقا: امیر کلاقوچی و شمسی خرمی  24-08-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق فریدون ناظری در رابطه با حمله وحشیانه پلیس به کارگران اعتصابی معدن در آفریقای جنوبی
 13-08-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: نقش رسانه‌های بورژوایی در تحولات سیاسی  16-08-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگوهایی پیرامون مباحث مطروحه در کنگره ١٥ کومه‌له  09-08-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با مهرداد مهرپور محمدی در رابطه با افشای سیاست‌های رژیم در مورد جنگل‌ها و مراتع  26-07-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد پیرامون تلاش برای ایجاد قطب سوسیالیستی با شرکت رفقا عباس سماکار، هلمت احمدیان و یدی شیشوانی  12-07-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد پیرامون دادگاهی رژیم جمهوری اسلامی(تریبونال) با شرکت رفقا لیلا قلعەبانی، گیتا رستم علیپور و احمد موسوی  06-07-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد پیرامون نقد مواضع و سیاست لیبرالها در ایران با شرکت رفقا ادیب وطندوست و جلال محمدنژاد  29-06-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق نصرت تیمورزادە پیرامون بحران اقتصادی اروپا وپیامدهای انتخابات اخیر در یونان 21-06-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق مهرداد مهرپور پیرامون سیاست رژیم جمهوری اسلامی در مورد محیط زیست در ایران 15-06-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد پیرامون تحولات اخیر خاورمیانە با شرکت رفقا دکتر محمد رحیمی و احمد عزیزپور  07-06-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: فریدون ناظری درباره بحران اتمی ومذاکرات ایران وگروه 5+1 در بغداد  03-06-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق بهروز فراهانی پیرامون تحولات اخیر چند کشور اروپایی  24-05-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق صلاح مازوجی پیرامون حاکمیت شورایی به عنوان بدیل کمونیستها  17-05-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگوبا صلاح مازوجی پیرامون نقد پارلمانتاریسم ودمکراسی بورژوایی  10-05-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق حسن شمسی پیرامون پیام خامنەای در مورد سرمایە ملی  04-05-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق امیر پیام به مناسبت اول ماە مه، روز جهانی کارگر  27-04-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق احمد موسوی از فعالین سازمان فدائیان اقلیت پیرامون موقعیت کارگران و ضرورت اتحاد عمل درمورد اول ماە مە  19-04-2012

ببینید >>   داونلود >>

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد بمناسبت اول ماه مە با شرکت رفقا حسن شمسی و بهروز خباز  13-04-2012

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق بهرام رحمانی پیرامون مهمترین تحولات سال  ١٣٩٠    30-03-2012

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: شاهین خلیلی با ابراهیم علیزاده درباره تنش در رابطه غرب و جمهوری اسلامی  29-03-2012

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق بیژن خوزستانی پیرامون تحولات بعداز نمایش انتخابات مجلس در ایران  15-03-2012

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق بهروز فراهانی در مورد ارزیابی نمایش انتخاباتی 12 اسفند  08-03-2012

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق صلاح مازوجی پیرامون نمایش انتخاباتی مجلس نهم در 12 اسفند و موفقیت مردم مبارز ایران و کردستان  03-03-2012

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد پیرامون برنامە حزب کمونیست ایران با شرکت رفقا حسن شمسی و جلال محمدنژاد  24-02-2012

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: درباره نمایش نهمین دوره انتخابات مجلس
 22-02-2012

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز:برنامە ویژە بمناسبت روز کۆمەلە گفتگو با رفیق صلاح مازوجی 10-02-2012

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز:میزگرد پیرامون جنبش رهایی زن و استراتژی حزب کمونیست ایران با حضور رفقا امیر کلاەقوچی و فراست صالحی
  20-01-2012

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز:میزگرد پیرامون بررسی مهمترین تحولات سال 2011 با شرکت رفقا احمد عزیزپور و ادیب وطندوست- بخش دوم
  13-01-2012

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز:میزگرد پیرامون بررسی مهمترین تحولات سال 2011 با شرکت رفقا احمد عزیزپور و ادیب وطندوست- بخش اول
  06-01-2012

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق بهروز فراها نی در مورد خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق  23-12-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق حسن شمسی در مورد "برنامە کۆمەله برای حاکمیت مردم در کردستان" بخش دوم 16-12-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق حسن شمسی در مورد "برنامە کۆمەله برای حاکمیت مردم در کردستان" بخش اول 09-12-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با نصرت تیمورزادە پیرامون موج دوم اعتراضات در مصر 02-12-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگوی تلفنی با رفیق رحمان نجات پیرامون جنبش اشغال والستریت 25-11-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق احمدعزیزپور در مورد کشمکش اخیر ایران و دولتهای غربی 18-11-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق حسن شمسی پیرامون اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران 11-11-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با نصرت تیمورزادە پیرامون تشدید بحران اقتصادی جهان سرمایەداری و اعتراض تودەای علیه پیامدهای آن
 28-10-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با محمود قهرمانی پیرامون انقلاب و موقعیت طبقه‌ کارگر 20-10-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: شاهین خلیلی با وریا ناظری دررابطه با جنبش اشغال وال استریت 17-10-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با حسن شمسی در مورد ساختار حکومت آینده‌ و مطالبات فوری 07-10-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با حسن شمسی در مورد انقلاب کارگری و استراتژی حزب 30-09-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: شاهین خلیلی با وریا ناظری درباره 3 سال بعد از بحران سرمایه داری 18-09-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رحمان نجات پیرامون حملات ایران و ترکیه به مرزهای کردستان عراق 08-09-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق فریبرز سنجری از مسئولین چریکهای فدایی خلق ایران در مورد قتل­عام زندانیان سیاسی در دهه ٦٠ 01-09-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: در رابطه با سقوط دیکتاتوری لیبی شاهین خلیلی و عطا خلقی ‌ 27-08-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: سخنرانی امیر حسن پور پیرامون "مسئلە ملی در ایران و رویکردهای کمونیستی و ناسیونالیستی ‌ 11-08-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق نصرت تیمورزادە در مورد پیامدهای بحران اقتصادی جهان سرمایەداری ‌ 04-08-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با بهروز ناصری پیرامون دلائل انفجار و کشتار اخیر در نروژ ‌ 29-07-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: شاهین خلیلی با رفیق فریدون ناظری درباره رسوایی عظیم رسانه ای در غرب  ‌ 22-07-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با صلاح مازوجی پیرامون استراتژی کۆمه‌له در جنبش کردستان ‌ 14-07-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با محمد کمالی در مورد تحولات اخیر در کشور سوریه ‌ 07-07-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با نصرت تیمورزاده‌ پیرامون بحران اقتصادی و اعتراضات یونان  01-07-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: شاهین خلیلی با عطا خلقی –در رابطه با تشدید اختناق در جامعه با محمل طرح امنیت اخلاقی 28-06-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد پیرامون اوضاع سیاسی ایران با رفقا بهرام رحمانی و حسن شمسی- بخش دوم  17-06-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد پیرامون اوضاع سیاسی ایران با رفقا بهرام رحمانی و حسن شمسی- بخش اول 09-06-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رحمان نجات و ابراهیم علاسوندی در مورد گسترش اعدامها‌ 02-06-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با ایرج فرزاد پیرامون موقعیت فعلی رژیم وکشمکش جناحها 26-05-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق نصرت تیمورزاده‌پیرامون توافقنامه‌حماس و الفتح در فلسطین 20-05-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد با محمود قهرمانی و مجید تمجیدی پیرامون ارزیابی اول ماه‌مه‌ 12-05-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: شاهین خلیلی با عطا خلقی در رابطه با ترور بن لادن وپبامدهای این رویداد

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد با حسن شمسی و بیژن خوزستانی بمناسبت روز جهانی کارگر 22-04-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد پیرامون آخرین تحولات کشورهای عربی و خاورمیانه‌با شرکت رفقا  بهرام رحمانی و بهروز فراهانی

 بخش دوم >>   داونلود > بخش اول >>   داونلود >
 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق نصرت تیمورزاده‌پیرامون تحولات اخیر  کشور لیبی  و تهاجم  دولتهای غربی 24-03-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگوبا رفیق محمود قهرمانی پیرامون "نقش طبقه‌کارگر در مبارزه‌برای رهایی  زنان" 10-03-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: سخنرانی بهروز خباز در سمینار شورای حمایت از مبارزات مردم ایران در استکهلم  پیرامون موقعیت طبقه‌کارگر در انقلاب 1357 ا 24-02-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: شاهین خلیلی با عطا خلقی در باره اوضاع سیاسی کشورهای عربی به خصوص مصر

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با ایوب رحمانی فعال کارگر،  پیرامون سیاست حذف یارانه‌ها 10-02-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با ایرج فرزاد پیرامون  تحولات مصر و کشورهای عربی  08-02-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با نصرت تیمورزاده‌مهمترین تحولات سال 2010- قسمت دوم  27-01-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با نصرت تیمورزاده‌پیرامون مهمترین تحولات سال 2010_قسمت اول 20-01-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با جلال محمدنژاد پیرامون اعتراضات توده‌ای درکشور تونس 17-01-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با حسن شمسی در مورد پیامدهای سیاست حذف یارانه‌ها 06-01-2011

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفقا با بهرام رحمانی، محمد نبوی و نسان نودینیان پیرامون ارزیابی کمپین 18 دسامبر برای آزادی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی 23-12-2010 

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با  رفیق صلاح مازوجی پیرامون استراتژی حزب کمونیست ایران- بخش دوم 16-12-2010 

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با  رفیق صلاح مازوجی پیرامون استراتژی حزب کمونیست ایران- بخش اول 09-12-2010 

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با محمد کمالی در مورد دستاوردهای اعتراضات اخیر در فرانسه‌ 02-12-2010 

ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: شاهین خلیلی با رفیق ابراهیم علیزاده در رابطه‌ با مباحث پلنوم دوم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

  بخش دوم >>   داونلود >   بخش اول >>   داونلود >
 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد با شرکت رفقا مظفرپاکسرشت و رحمان نجات پیرامون نقد مواضع وسیاستهای اصلاح طلبان 23-11-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو شاهین خلیلی با فریدون ناظری و عطا خلقی در ابتباط با حذف یارانها

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با نصرت تیمورزاده‌پیرامون کنفرانس احزاب چپ و کمونیست در آلمان 09-11-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با نصرت تیمورزاده‌پیرامون اعتراضات عمومی در فرانسه‌ 26-10-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با مینا احدی به‌مناسبت روز جهانی مبارزه‌علیه‌اعدام 12-10-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد با شرکت رفقا محمود قهرمانی و بهروز خباز پیرامون مبارزه‌و تشکل کارگران در شرایط فعلی 05-10-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رحمان نجات پیرامون سفر احمدی نژاد به نیویورک 27-09-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با امیر کلاه‌قوچی در باره‌سال جدید تحصیلی در ایران  21-09-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگوی تلفنی با تراب حق شناس در مورد مذاکرات "صلح" فلسطین 14-09-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد با شرکت مظفر پاک­ سرشت و ادیب وطندوست پیرامون کنگره‌14 کومه‌له‌ 09-09-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: پیرامون سالگرد حزب با رفقا محمۆد قهرمانی و هلمت احمدیان  01-09-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: برنامه ویژه پیرامون کنگره دهم حزب کمونیست ایران   03-09-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با همایون ایوانی در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در دهه  60    19-08-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد ویژه‌‌ویژه‌مرداد با شرکت رفقا مجید حسینی و فرهاد شعبانی 18-08-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با فرید پرتوی پیرامون همبستگی بین المللی با جنبش کارگری 20-07-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با عطا خلقی پیرامون اختلافات و جناحبندیهای درونی رژیم 20-07-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با فریبرز سنجری پیرامون تاثیرات تحریمهای اقتصادی در ایران 14-07-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد ویژه سالگرد 18 تیر با شرکت بهرام رحمانی و پریسا نصرآبادی 06-07-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: ایرج فرزاد و جلاا محمد نژاد در مورد جنبش کردستان و مواضع اصلاح طڵبان 30-06-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: مجید تمجیدی، محمود قهرمانی پیرامون سیاست و استراتژی اصلاح طڵبان 23-06-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با مجید حسینی در مورد سالگرد 22 خرداد 10-06-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد با بهرام رحمانی و احمدعزیزپور در مورد بحران اتمی  08-06-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با نصرت تیمورزاده‌ پیرامون بحران اقتصادی یونان 26-05-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با تراب حق شناس ازفعالین قدیمی جنبش کمونیستی  پیرامون اوضاع سیاسی و دورنمای جنبش حق طلبانه مردم ‌فلسطین 19-05-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: تجارب اعتصاب 23 اردیبهشت محمود قهرمانی، عباس سماکار و احمد عزیزپور 19-05-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با بهروز خباز و صدیق اسماعیلی پیرامون ارزیابی اول مه 03-05-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد با شرکت بیژن خوزستانی و پریسا نصرآبادی در مورد اول ماه‌مه‌ 26-04-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با رفیق حسن حسام از راه کارگر پیرامون اووضاع سیاسی کنونی ایران 19-04-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد پیرامون نقش جنبش کارگری در تحولات جاری با شرکت رفقا بهروز خباز و محمود قهرمانی 07-04-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو رفیق فریدون ناظری پیرامون تصویب لایحه اصلاح نظام بهداشتی در آمریکا 30-03-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتو با رفیق ابراهیم علیزاده‌پیرامون اوضاع سیاسی فعلی در ایران  و دورنمای جنبش اعتراضی 24-03-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز:گفتگو با حسن شمسی پیرامون نتایج و پیامدهای انتخابات اخیر در عراق 17-03-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز:گفتگو با نصرت تیمورزاده‌پیرامون نقش طبقه‌کارگر در مبارزات جاری 10-03-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز:گفتگو با مهرنوش شفیعی، پیرامون انعکاس اعتراضات 22 بهمن و گزارشات رحمان نجات، توبی کمانگر و رامین حسنی  17-02-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز:میزگرد با شرکت رفقا بهرام رحمانی و فریبرزسنجری پیرامون "بررسی تجربه انقلاب 1357"   03-02-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز:میزگرد پیرامون جنبش دانشجویی و نقش جوانان در خیزش توده‌ای اخیر با شرکت پریسا نصرابادی و گلنازخواجه‌گیری 
 27-01-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز:گفتگو با بیژن خوزستانی پیرامون نقش طبقه کارگر در خیزش توده‌ای 20-01-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز:میزگرد پیرامون " دورنمای خیزش توده‌ای در ایران" با شرکت عباس سماکار و فرهاد شعبانی  06-01-2010

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز:گفتگو با حسن شمسی پیرامون اوضاع سیاسی کنونی در ایران 30-12-2009

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز:گفتگو با فریدون ناظری پیرامون ارزیابی 16 آذر ١٣٨٨    23-12-2009

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: گفتگو با محمود قهرمانی پیرامون اوضاع سیاسی حاضر و نقش طبقه کارگر 09-12-2009

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: میزگرد ویژه بمناسبت 16 آذر،  روز دانشجو با شرکت عباس سماکار، شقایق و بهرام رحمانی- بخش دوم 03-12-2009

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز:  میزگرد ویژه بمناسبت 16 آذر،  روز دانشجو با شرکت عباس سماکار، شقایق و بهرام رحمانی- بخش اول 02-12-2009

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز:  گفتگو با مینا زرین پیرامون روز جهانی مبارزه‌ با خشونت علیه زنان 25-11-2009

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز:  گفتگو با فریدون ناظری پیرامون 13 آبان و تحولات اخیر در ایران  11-11-2009

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: مصاحبه با نصرت تیمور زاده پیرامون اوضاع سیاسی فعلی در ایران  21-10-2009

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : برنامه‌ویژه با شرکت حسن شمسی و ایرج فرزاد بمناسبت سالگرد انقلاب اکتبر 19-10-2009 

بخش دوم >>>  داونلود >

بخش اول >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ ویژه‌: گفتگو با دکتر وحید روااندوست محقق و روانشناس کودک در برنامه‌ویژه (چشم انداز)  بمناسبت روز جهانی کودک
 07-10-2009

  ببینید >>   داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : گفتگو با پریسا نصرآبادی پیرامون اوضاع سیاسی حاضر و نقش جنبش دانشجویی 07-10-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : شهاب سیروان و امیر کلاه‌قوچی در مورد نقش جنبش دانشجویی در شرایط فعلی  30-09-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : میزگرد باشرکت  هژیر پلاسچی و هانیه در مورد جنبش دانشچوایی و گشایش دانشگاهها  19-09-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : میزگرد با فرخنده‌آشنا، مینا زرین و دکتر وحید رواندوست در مورد کشتار دهه ‌60  قسمت دوم   16-09-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : میزگرد با فرخنده‌آشنا، مینا زرین و دکتر وحید رواندوست در مورد کشتار دهه‌60    09-09-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : گفتگو با سودابه اردوان پیرامون شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی 26-08-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : بیژن شافعی و جلال محمد نژاد -28 مرداد و تجارب مقاومت توده‌ای در کردستان 18-08-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : با حسن شمسی پیرامون دولت احمدی نژاد و مصافهای جدید 11-08-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : با نصرت تیمورزاده‌، عباس سماکار و محمد نبوی پیرامون  مبارزات خارج كشور 29-07-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز :- با زمان مسعودی فعال چپ پیرامون تحولات اخیر در ایران  15-07-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : پیرامون تحولات اخیر در ایران با محمد کمالی و نصرت تیمورزاده‌   07-07-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : میزگرد با محمود قهرمانی و سودابه‌اردوان پیرامون تحولات اخیر در ایران  23-06-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز :گفتگو با ایرج فرزاد پیرامون تحولات اخیر در ایران و دورنمای آن   23-06-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : میزگرد سوم با استی پیروتی و جمال بزرگ پور پیرامون تحولات اخیر در ایران  21-06-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : میزگرد دوم با فرخنده‌آشنا، علی پیچگاه و هانیه در مورد تحولات اخیر ایران 20-06-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : میزگرد ویژه در مورد اعتراضات توده‌ای در شهرهای مختلف ایران با شرکت رفقا فریدون ناظری، عباس سماکار و صلاح مازوجی  18-06-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : با مظفر پاک سرشت پیرامون 'انتخابات"، کردستان و نگرش اصلاح طلبان  10-06-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : با امیر کلاه‌قوچی پیرامون سفر خامنه‌ای به کردستان  20-05-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : با جمال بزرگپور پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ایران  13-05-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : با دکتر احمد عزیزپور پیرامون کنفرانس ضد نژادپرستی در ژنو  05-05-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : با محمود قهرمانی پیرامون اول ماه مه روز جهانی کارگر  29-04-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : با نصرت تیمورزاده پیرامون بحران اقتصادی و اعتراضات کارگر  08-04-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : با حبیب الله سلطانی پیرامون توطئه‌های سفارت جمهوری اسلامی  01-04-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : با نصرت تیمورزاده پیرامون مسئله فلسطین
 18-03-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : با محمد کمالی پیرامون سفر رفسنجانی به عراق 25-02-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : با فرخنده آشنا- پیرامون شرایط زندگی و مبارزه‌و مطالبات زنان کارگر   09-03-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : گفتگو با رفیق مظفر پاک سرشت عضو کمیته مرکزی کومه‌له در مورد اصلاح طلبان کرد و نقش آنها در انتخابات  ریاست جمهوری 25-02-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : با حسن شمسی پیرامون 26 بهمن سالروز اعلام موجودیت علنی کۆمه‌له (20-02-2009)

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : با فریدون ناظری پیرامون تاثیرات بحران اقتصادی بر جامعه‌ایران (11-02-2009)

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : مصاحبه با بهرام رحمانی پیرامون حملات  ارتش اسرائیل به فلسطین (21-01-2009)

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز :  14/01/2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : گفتگوی تلفنی با امیرحسین فتوحی دانشجوی فعال دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان فارسی (06-01-2009)

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : گفتگو با حسن شـسی- پیرامون بحران و کشمکش اتمی  ایران

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : -با صلاح مازوجی پیرامون زمینه‌ها و اهداف تصویب معاهده‌ امنیتی آمریکا و عراق

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : گفتگو با امیر کلاقوچی پیروامون اختلافات درونی رژیم پیرامون انتخابات

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : با ادیب وطندوست در مورد کمپین آزادی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : سخنرانی نصرت تیمورزاده و جلال محمد نژاد در مورد اوضاع سیاسی ایران و منطقه

 بخش اول >>  بخش دوم >>    بخش سوم >>

 
     

برنامه چشم انداز : با جمال بزرگپور در مورد انتخابات آمریکا

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : مصاحبه با رفیق ابراهیم علیزاده

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز با فریده رضائی در مورد فروم اجتماعی اروپا در سوئد

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز: با جلال محمدنژاد در مورد 11 سپتامبر و بحران مالی آمریکا   

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز:  گفتگو با محمود قهرمانی در مورد فعالین کارگری و زندانیان سیاسی   

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز :  گفتگو با رفيق حسن شمسي پیرامون کنگره‌ سیزدهم کومه له  

 قسمت اول >>>   قسمت دوم >>>

 
     

برنامه چشم انداز: گفتگو با نصرت تیورزاده درمورد فلسطین

 بخش اول >>      بخش دوم >> 

 
     

گفتگوئی با محمود قهرمانی در مورد مبارزات کارگران نسشکر هفت تپه   

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه چشم انداز : گفتگو با حمید رحمانپور در مورد گرانی

  بحش اول >>>       بحش دوم >>>

 
     

گفتگو با رفیق حسن شمسی در رابطه با سفر خاویر سولانا به ایران

   1         2        3     

 
     

گفتگوئی با محمد کمالی در مورد بمباران مناطق مرزی کردستان  توسط جمهوری اسلامی

     ببینید >>>  داونلود >

 
 

 

 

گفتگوئی با صلاح مازوجی پیرامون کنفرانس عراق در استکهلم سوئد

 ببینید >>>  داونلود >

 
 

 

 

گفتگوئی با دکتر احمد عزیز پور در مورد مشکلات اجتماعی ناشی از اعتیاد و گسترش آن در ایران

    ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ چشم انداز: مهری حسینی با جلال محمدنژاد در مورد کارگران هفت.

    ببینید >>>  داونلود >