|  دیالوگ  |

 
                   
     

دیالوگ: گفتگو با عباس منصوران بپرامون انرژی هسته‌ای در ایران 19-10-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

دیالوگ: گفتگو با فرهاد شعبانی پیرامون بیکارسازیهای اخیر در سوئد 05-10-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

دیالوگ: گفتگو با صدیقه محمدی پیرامون آغاز سال جدید تحصیلی

  21-09-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

دیالوگ: برنامه ویژه بمناسبت سالگرد حزب کمونیست ایران با شرکت محمد نبوی، محمود قهرمانی و جلال محمد نژاد 
 03-09-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

دیالوگ: میزگرد با عباس سماکار، بهرام رحمانی و مسعود افتخاری  در مورد تحولات اخیر در ایران  21-06-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

دیالوگ با رفیق ابراهیم علیزاده‌ در رابطه‌ با رویدادهای اخیر و جهت گیری حزب کمونیست ایران  18-06-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

دیالوگ: - میزگرد ویژه‌با شرکت عباس منصوران، فرهاد شعبانی و صلاح مازوجی- در مورد تحولات اخیر  در ایران  17-06-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

دیالوگ با بیژن شفیعی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ایران

 19-05-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

دیالوگ با محمود قهرمانی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ایران 08-05-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

دیالوگ - با حیدر جهانگیری پیرامون سخنرانی سالانه خامنه‌ای در مورد ریاضت اقتصادی 02-05-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

دیالوگ با  عباس سماکار در مورد اختناق و سانسور

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

دیالوگ با احمد عزیزپور در مورد اعتیاد

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

دیالوگ با محمود قهرمانی در مورد بحران اتمی و گرانی در ایران

 

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

مصاحبه ئی با صلاح مازوجی پیرامون مبارزات کارگری، بحران اتمی و اوضاع سیاسی ایران

بخش ١ >>>  بخش ٢ >>>

 
     

گفتگوئی با دکتر فرشید فریدونی پیرامون بحران سیاسی و جغرافیائی خاورمیانه

   ببینید >>>  داونلود >

 
     

گفتگوی اردشیر نصرالله‌بیگی با عباس سماکار در مورد شب همبستگی

  ببینید >>>  داونلود >

 
     

گفتگوی محمد کمالی با سهیلا قادری

 

   ببینید >>>  داونلود >

 

 

 

گفتگوی محمد کمالی با بهرام رحمانی

                                              

 ببینید >>>  داونلود >

     

دیالوگ: مصاحبه حمید فروتن با امیر نیلو فعال دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی 

ببینید >>>  داونلود >

 
     

دیالوگ: مصاحبه محمد کمالی با جلال محمدنژاد و ابراهیم عضو کمیته مرکزی حزب رنجبران در مورد انتخابات درایران 

ببینید >>>  داونلود >

 
     

دیالوگ: دکوموندی در مورد الله قلی جهانگیری.

ببینید >>>  داونلود >

 
     

 دیالوگ: مصاحبه‌ حمید فروتن با آذر درخشان در ارتباط  با تبلیغات جمهوری اسلامی در مورد کمونیستها

ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه دیالوگ: گفتگوی اردشیر نصرالله بیگی با دکتررضا آیراملو  در مورد اعتراضات جنبش دانشجویی در ایران

ببینید >>>  داونلود >

 
     

رنامه دیالوگ فارسی گفتگوی حمید فروتن با بهرام رحمانی و محمود قهرمانی به مناسبت قیام 57 بخش دوم

ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه دیالوگ فارسی گفتگوی حمید فروتن با بهرام رحمانی و محمود قهرمانی به مناسبت قیام 57 بخش اول

ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه دیالوگ حمید فروتن با رضا القاصی در مورد پناهندگان کمپ الکرامه

 ببینید >>>  داونلود >

 
 

 

 

گفتگوی محمد کمالی با عباس سماکار و بهرام رحمانی در مورد قتلهای زنجیره ای

 ببینید >>>  داونلود >