|   فراسوی خبر  |

   
   
     

تجمع اعتراضی کارگران پست های فشار قوی برق در مقابل مجلس   31-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

اعمال سیاست های نژادپرستانه در امریکا   30-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

انتخابات مجالس شورا و خبرگان   25-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

اعتصابات کارگران صنایع نفت و پتروشیمی   20-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

نا امنی محیط کار  15-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

ممنوعیت و حذف رشته های ادبیات و علوم انسانی 10-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

تعین حداقل دستمزدهای سال اینده کارگران  05-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

سامان دادن موقت به بحران پناهخویان  01-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

جمهوری اسلامی و نشست گرمایش زمین  25-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
 
     

کمپین تغییر چهره ی مردانه ی مجلس   20-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
 
     

در مورد اجلاس گروه بیست    15-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
 
     

درباره حملات تروریستی پاریس   10-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
 
     

دسگیری های اخیر و اهداف سپاه  خامنه ای   05-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
 
     

برسی نتایج انتخابات ترکیه   01-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

سامان دادن موقت به بحران پناهخویان  25-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

نمایشی مضحک از مبارزه با فساد  20-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

حکومت ترکیه وانفجار های تروریستی انکارا  15-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

باز گشایی مدارس و مشکلات دانش اموزان بحران اقتصادی ایران و نامه وزرا به روحانی  10-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

حرکات اعتراضی علیه گفتگوی ریزان حمیدی با رفیق نصرت تیمور زاده در رابطه با : سرکوب فعالین کارگری  01-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

باز گشایی مدارس و مشکلات دانش اموزان   20-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

گفتگوی ریزان حمیدی با نصرت تیمورزاده پیرامون بحران پناهندگی در اورپا    15-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

گفتگوی رفیق محمود قهرمانی با رفیق محمد اشرفی در رابطه با : جانباختن رفیق شاهرخ زمانی    10-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

گفتگوی ریزان حمیدی با تیکا کلاکی در رابطه با: سال تحصیلی جدید وکودکان خانواده های افغانی وکارگری   05-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

گفتگوی ریزان حمیدی بااحمد خورشیدی" پیرامون مشکلات وموانع مسیر پناهندگان"  01-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

گفت و گوی ریزان حمیدی با حبیب سلطانی در رابطه با: پرونده سازی دروغین علیه فعالین کارگری   25-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

گفتگوی ریزان حمیدی بارفیق محمود قهرمانی در رابطه با: مبارزات روز مره کارگری  20-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

گفتگوی ریزان حمیدی با اردشیر نصرالله بیگی پیرامون "اعتراضات مردم عراق علیه فساد حکومتی و کمبود مایحتاج زندگی"
 10-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

گفتوگوی ریزان حمیدی با رفیق صدیقه محمدی در رابطه با: گسترش بی خانمانی و کارتن خوابی  05-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

گفتوگوی رفیق ریزان حمیدی با رفیق نصرت تیمور زاده در رابطه با :علل حملات هوایی دولت ترکیه علیه پایگاههای پ کاکا
 
30-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

گفتوگوی ریزان حمیدی با محمد نبوی در رابطه با : اخرین تحولات مربوط به توافق هسته ای 20-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

گفتگوی فرهاد شعبانی با رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول کومه له وعضو کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران در رابطه با : ارزیابی از توافق هسته ای جمهوری اسلامی و1+5 در وین 19-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

گفت و گوی ریزان حمیدی با رفیق حسن شمسی در رابطه با پیرامون مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 "    15-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

گفتگوی فرهاد شعبانی با رفیق نصرت تیمورزاده "درباره رای منفی مردم یونان به طرح تداوم ریاضت اقتصادی"  10-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

گفتگوی ریزان حمیدی با رفیق فریدون ناظری "درباره بحران یونان" 09.04.94 "    01-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

گفتکوی ریزان حمیدی با رفیق اردشیرنصرالله بیگی"درباره ممنوعیت انعقاد قراردادهای کمتر از یکسال"  20-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

پیرامون شروط جدید کارفرمایان در قراردادهای کار  10-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی ریزان حمیدی با رفیق تیکا کلاکی در رابطه با آتش سوزی در محل اقامت کارگران عسلویه   30-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی ریزان حمیدی با رفیق فریدون ناظری پیرامون نتایج انتخابات محلی در اسپانیا  25-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی ریزان حمیدی بارفیق صدیق اسماعیلی در رابطه با دستگیری کارگران در ایران   20-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفت و گوی ریزان حمیدی با رفیق محمود قهرمانی در رابطه با: اعتصاب کارگران لوله و نورد صفا  10-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی بیژن رنجبربا رفیق فرهادشعبانی"درباره اعتصاب عمومی معلمان"   05-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی ریزا ن حمیدی بارفیق فرید پرتویپیرامون شعارهای ضد کارگری عوامل رژی  30-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی ریزان حمیدی با رفیق خسرو بوکانی "پیرامون قطنامه تشکلهای مستقل کارگری  25-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی ریزان حمیدی با رفیق فریدون ناظری در ارتباط با غرق شدن کشتی پناهجویان در دریای مدیترانه  24-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی اسرین قادری با رفیق فرهاد شعبانی در رابطه با تجمع سراسری معلمان در اعتراض به تضیع حقوق و مطالباطشان  15-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی ریزان حمیدی با رفیق بهروزخباز پیرامون ناامنی محیط کار 10-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی ریزان حمیدی با اردشیر نصرالله بیگی پیرامون "درباره محاکمه کارگران معدن چادرملو"  05-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفت و گوی فرهاد شعبانی با : رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول کومه له در رابطه با: نتایج مذاکرات هسته ای ایران وگروه 1+5     01-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفت و گوی ریزان حمیدی با رفیق حسن شمسی در رابطه با: مذاکرات هسته ای ایران و 1+5   30-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی ریزان حمیدی با رفیق فریدون ناظری در رابطه با بررسی مرگ یونس عساکره  25-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر:گفتگوی ریزان حمیدی با رفیق صدیق اسماعیلی پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال  94   15-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو ی ریزان حمیدی با رفیق خسرو بوکانی پیرامون تعیین حداقل دست مزد ها  10-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفت گوی ریزان حمیدی با رفیق ادیب وطن دوست در ارتباط با: اعتراض و اعتصابات معلمان در سراسر کشور 05-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی ریزان حمیدی با رفیق صدیقه محمدی "پیرامون مبارزات اخیرمعلمان ایران"  28-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی ریزان حمیدی با رفیق فریدون ناظری در رابطه با : رحیمی ، مظهر فساد در جمهوری اسلامی    20-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی اسرین قادری با رفیق فریدون ناظری پیرامون اعتراضات اخیر در اسپانیا   10-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی ریزان حمیدی با رفیق خسرو بوکانی پیرامون آخرین تحولات یونان   30-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفت و گوی روزا پیره با رفیق فرشید شکری در رابطه با: پیرامون همایش سراسری اصلاح طلبان   20-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفت وگوی رفیق روزا پیرا با فریدون ناظری در رابطه با: پیرامون راهپیمائی مردم پاریس   12-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفت و گوی اسرین قادری با رفیق خسرو بوکانی در رابطه با: حکم صادره علیه بهنام ابراهیم زاده  08-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگویی بیژن رنجبر با رفیق فریدون ناظری پیرامون حوادث نهم دی ماه 1388 و جار و جنجال رژیم در مورد آن
 31-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگویی بیژن رنجبر با رفیق حسن شمسی در ارتباط با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان ارومیه 20-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگویی بیژن رنجبر با شاهین خلیلی در ارتباط با: سرکوب و بازداشت فعالین کارگری در سنندج  15-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی بیژن رنجبر با فریدون ناظری در خصوص اختلاس و فساد اداری در رِژیم جمهوری اسلامی 10-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی بیژن رنجبر با رفیق حسن شمسی در خصوص اعتصاب غذای زندانیان سیاسی محبوس درزندان ارومیه
01-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفت گوی بیژن رنجبر با فرشید شکری در خصوص (اعتراضات مردم مکزیک به سرکوب و کشتار دانشجویان)
24-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگویی بیژن رنجبر با خسرو بوکانی در ارتباط با موج اعدامها در ملاعام   20-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی بیژن رنجبر با فریدون ناظری در خصوص وضعیت نابسامان کارگران در ایران   10-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی بیژن رنجبر با شاهین خلیلی در ارتباط با سرکوب تظاهرات حمایت از کوبانی در شهر سنندج 06-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی بیژن رنجبر با رفیق محمد نبوی در باره اعدام ریحانه جباری 01-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی بیژن رنجبر با فریدون ناظری پیرامون طرح جدیدضد کارگری رژیم علیه کارگران 20-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی بیژن رنجبر با فرشید شکری در رابطه با ( پشتیبانی خلق ایران از مردم کوبانی و اعتراض علیه داعش) 10-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی بیژن رنجبر با سعید امانی  در خصوص (آخرین تحولات مرتبط با جنگ در کوبانی)   05-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی بیژن رنبر با رفیق خسرو بوکانی پیرامون اعتراضات اخیر کارگری در ایران  29-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی بیژن رنجبر با فریدون ناظری پیرامون رفراندم استقلال اسکاتلند  25-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگویی بیژن رنجبر با فرشید شکری در ارتباط با طرح ارتجاعی حجاب و عفاف رژیم  08-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی بیزن رنجبر با رفیق حسن شمسی پیرامون اخرین اخبار اعتصاب کارگران معدن بافق 30-08-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگویی بیژن رنجبر با محمود قهرمانی در ارتباط باسرکوب زندانیان قزل حصار

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی بیژن رنجبر با خسرو بوکانی در ارتباط با :اعتراضات کارگری در ایران  10-08-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگویی بیژن رنجبر با رفیق ادیب وطن دوست در ارتباط با: آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به تهاجم داعش به کردستان سوریه بویژه محاصره شهر کوبانی  30-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفت و گوی بیژن رنجبر با رفیق فرشید شکری در رابطه با آخرین خبرهای دور جدید درگیریها بین نیروهای نظامی اسرائیل و گروه حماس و تلفات و زیانهای وارده به مردم  25-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگویی بیژن رنجبر با مرضیه نظری در ارتباط با اخرین اخبار و رویدادهای مربوط به دور اخیر خشونتها در فلسطین و اعمال ضد انسانی نیروهای امنیتی و نظامی اسرائیل  16-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق محمد نبوی پیرامون آخرین تحولات عراق  10-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: مصاحبه بیژن رنجبر با رفیق فریدون ناظری در ارتباط با ،آیا تامین شادی در محیط کار تحت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ممکن است؟  05-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی رفیق بیژن رنجبر با رفیق محمود قهرمانی در ارتباط با آخرین اخبار و گزارشات مربوط به وضعیت پرونده رضا شهابی  01-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق خسرو بوکانی پیرامون اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق  18-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی بیژن رنجبر با رفیق محمد نبوی در رابطه با نشست اخیر سازمان جهانی کار  12-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو بیژن زنجبر با رفیق بارزان حسن پور
 06-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق فریدون ناظری پیرامون آخرین تحولات اکراین   31-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی بیژن رنجبر با رفیق خسرو بوکانی پیرامون اعتراض دانشجویان دانشگاه تبریز به حضور صفار هرندی در این دانشگاه  26-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی بیژن رنجبر با رفیق محمد نبوی پیرامون ادامه تحربم ها برعلیه ایران وبالا رفتن قیمت کالاهای اساسی مردم
 15-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق شاهین خلیلی پیرامون فشارهای رژیم بر اقشار جامعه و سیاستهای فریبکارانه اش 10-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگوی بیژن رنجبربا رفیق فریدون ناظری پیرامون چگونگی برگزاری مراسم های اول ماه مه 30-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: درباره حمله به زندانیان سیاسی و اعتراضات علیه آن، گفتگو با رفیق الماس فرضی 24-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق صدیقه محمدی پیرامون آخرین اخبار از وضعیت زندانیان سیاسی در زندان اوین  18-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: تداوم اعتصاب شاهرخ زمانی، گفتگو با محمد اشرفی 17-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: پیرامون فشارهای جدید رژیم بر فعالین کارگری و به ویژه اعتصاب غدای فعال کارگری شاهرخ زمانی و همچنین صدور حکم زنانان برای 5 تن ازفعالین کارگری در بوکان  10-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: تداوم تشدید بحران در اکراین، گفتگو با یونس پارسا بناب  08-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق فرشید شکری  پیرامون وضعیت شاهرخ زمانی وسایر زندانیان سیاسی 05-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر:  گفتگو با عزیز ماملی پیرامون تحولات سوریه
27-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق خسرو بوکانی پیرامون افزایش بهای حامل های انرژی و نان مصرفی  30-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق علی شریفی  پیرامون آخرین تحولات در سوریه  27-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق فریدون ناظری پیرامون خشم کارگران نسبت به دستمزد سه بار زیر خط فقر  16-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: درباره نشست‌های شورای تعیین مزد کارگران، گفتگو با محمد اشرفی  13-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: نشست علنی پارلمان سوئد علیه گسترش اعدام‌ها در ایران، گفتگو با عادل الیاسی  02-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق محمد نبوی پیرامون بررسی تحولات اخیر اکراین  04-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: بررسی آخرین تحولات اکراین، گفتگو با یونس پارسابناب  27-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق خسرو بوکانی، پیرامون بررسی نتایج اعتصابات اخیر در پتروشیمی ماه شهر 24-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: درباره سفر رٶسا و مدیران صنایع فرانسوی به ایران، گفتگو با رفیق نصرت تیمورزاده 04-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق محمد نبوی پیرامون حوادث و اتفاقات حول توزیع سبد کالا و همچنین تاثیرت آن در بین مردم  07-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: پیرامون سفر اردوغان نخست وزیر ترکیه به ایران، گفتگو با رفیق بهرام رحمانی  31-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق فریدون ناظری پیرامون اعتصاب اخیر کارگرارن پتروشیمی فرآورش وفجر  31-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با عزیز ماملی درباره برگزاری کنفرانس ژنو ٢  20-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق شاهین خلیلی پیرامون لایحه ی قانون تاسیس و فعالیت احزاب در ایران توسط مجلس رژیم  16-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: پیرامون سفر روحانی به خوزستان، گفتگو با رفیق تقی روزبه   14-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق محمد نبوی پیرامون عدم دعوت رژیم اسلامی ایران به کنفرانس ژنو 2  13-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: بررسی آخرین تحولات سوریه و عراق در گفتگو با عزیز ماملی  09-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: فساد مالی در جمهوری اسلامی و دستگیری بابک زنجانی، گفتگو با رفیق بهرام رحمانی 02-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر:  بحران سیاسی در ترکیه، گفتگو با عزیز ماملی
 26-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر:  گفتگو با رفیق فریدون ناظری  پیرامون لغو طرح استاد شاگردی رژیم در دولت روحانی 25-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر:  گزارشی از تظاهرات ضد نژادپرستی در سوئد
 23-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر:  اعتراض در مقابل اداره مهاجرت سوئد، گفتگو با اکرم منصوری خورزنی 19-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر:  گفتگو با مژده نورزاد پیرامون دفاع رئیس قوه قضائیه از اعدام  13-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر:  شاهین خلیلی پیرامون لایحه بودجه سال 1393

 05-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر:  گفتگو با رفیق محمد نبوی درباره تخلفات بزرگ در سازمان تامین اجتماعی 05-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر:  خسرو بوکانی درباره اخرین تحولات پیرامون اعتصاب غذای زندانیان زندان قزلحصار 04-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر:  بررسی عملکرد ١٠٠ روزه کابینه روحانی، گفتگو با تقی روزبه 28-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر:  فریدون ناظری پیرامون پرونده اتمی ایران 25-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر:  گفتگو با ایرج مصداقی درباره آخرین دور مذاکرات هسته‌ایی 21-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر:  احمد خورشیدی پیرامون وضعیت اخیر مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1    20-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر:  خسرو بوکانی پیرامون حادثه اخیر برای کارگران سد داریان پاوه 12-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر:  گفتگو با عزیز ماملی پیرامون تحولات مربوط به کردستان سوریه 15-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر:  گفتگو با رفیق حسن رحمان‌پناه در باره موج اعدام‌ها
 07-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: انور عزیزیان درباره از سرگیری اعدامهای
 07-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خ بر:  گفتگو با اقبال مرادی پدر زندانی محکوم به اعدام
 31-10-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: فریدون ناظری درباره اعدام شانزده زندانی بیدفاع، در یک روز از سوی سران رژیم  30-10-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: محمود قهرمانی: نگاهی به اتفاقات ومسائل کارگری در ایران 25-10-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با مجید حسینی برداشتن پرده از جنایت یکی از واحدهای عملیاتی سپاه پاسداران در کردستان 24-10-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: عباس منصوران درباره بحران بودجه در امریکا
  18-10-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: نگاهی به نتایج مذاکرات هسته‌ایی در ژنو، گفتگو با رفیق جمال بزرگپور  17-10-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: اخراج مهاجران از ایران، گفتگو عارف فرمان
 10-10-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: خسرو بوکانی درباره بازگشت شرکتهای بزرگ نفتی شل و غیره وثبت قرارداد رژیم با انها  08-10-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: تخلف در سازمان تامین اجتماعی، گفتگو با رفیق بهروز خباز    03-10-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: احمد خورشیدی درباره محروم ماندن کودکان از تحصیل    26-09-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: اعتراض علیه حسن روحانی، در مقابل مقر سازمان ملل، گفتگو با رفیق رحمان نجات  14-09-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: خسرو بوکانی درباره نامه فرستاده شده توسط شرکت واحد به روحانی  وخواست کارگران شرکت واحد
  19-09-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با بهرام رحمانی پیرامون چرخش در دیپلماسی ایران   17-09-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: بررسی علل توقف خروج نیروهای مسلح پ.ک.ک از ترکیه، گفتگو با عزیز ماملی  13-09-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: فریدون ناظری درباره اغاز سال تحصیل در ایران  و فشار بر خانوواده های کارگری با شرایط اقتصادی ... 12-09-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با ایرج مصداقی پیرامون حملە بە سازمان مجاهدین  05-09-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: سلام قادری درباره اخرین اخبار حمله نیروهای رژیم مالکی به نیروهای سازمان مجاهدین در کمپ اشرف 03-09-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: بررسی آخرین تحولات سوریه، گفتگو با رفیق حسن شمسی  29-08-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: خسرو بوکانی درباره تحولات اخیر در سوریه بمباران شیمیایی  24-08-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: حمله به مردم با سلاح‌های شیمیایی در سوریه، گفتگو با محمد رحیمی   22-08-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: آخرین رویدادهای مصر در گفتگو با رفیق نصرت تیمور زاده   15-08-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: فریدون ناظری درباره مبارزات اخیر کارگران بعد از بر سرکار امدن حسن روحانی   15-08-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: محمود قهرمانی درباره اطلاعیه صادر شده از طرف فعالین کمیته هماهنگی درباره بازداشت فعالین کارگری
  10-08-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق منصور رزاقی در رابطه با علل مهاجرت از ایران  09-08-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق رشید رزاقی پیرامون تصویب طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران  01-08-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: برهان دیوارگر درباره بیکاری و امار دروغین رژیم درباره ایجاد شغل  30-07-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق حسن شمسی در رابطه با تحولات سوریه  26-07-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: خسرو بوکانی درباره سخنان خامنه ای با عوامل رژیم درباره عدم انسجام فکری و نظری خود و اطرافیان و عوامل تحت رهبریش را بویژه ... دنیای خارج ...  24-07-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با عزیز ماملی پیرامون نگرانی سپاه پاسداران از عدم امنیت رژیم در کردستان  18-07-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: آخرین تحولات مصر، گفتگو با رفیق نصرت تیمورزاده  11-07-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: محمود قهرمانی درباره بازداشتهای اخیر فعالین کارگری در سنندج واحکام صادره علیه انها و وضعیت بقیه فعالین کارگری زندانی  10-07-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: تازه ترین تحولات اخیر مصر و برکناری محمد مرسی  04-07-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: فریدون ناظری درباره اوضاع سیاسی مصر در طی 2 روز اخیر پس از اولتیماتوم ارتش به مورسی  03-07-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق نصرت تیمورزاده 28-06-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: خسرو بوکانی درباره قتل افشین اسالو 25-06-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با اقبال خاتمی پیرامون اعتصاب رانندگان اتوبوس در سوئد 20-06-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: متینگ اعتراضی در مقابل مقر سازمان جهانی کار، گفتگو با رفقا: علیرضا نوائی و صدیق اسماعیلی از فعالین کارگری 13-06-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: محمود قهرمانی درباره اخرین ترفندهای رژیم برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رای 13-06-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: فریدون ناضری در مورد اعتراضات و تظاهرات اخیر در ترکیه  05-06-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: پیرامون اعتراض و ناآرامی‌های استکهلم، گفتگو با اردلان شکرآبی  31-05-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: نمایش انتخابات در ایران، گفتگو با رفیق جمال بزرگپور  24-05-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: بیژن رنجبر درباره پدیده  مهاجرت و پناهند گی
  22-05-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با محمد رحیمی پیرامون مذاکرات هسته‌ایی رژیم اسلامی با کشورهای (1+5)  19-05-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با تقی روزبه درباره نمایش انتخابات ریاست جمهوری  09-05-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: اعتراضات مردم شهر مریوان علیه تحقیر زنان، گفتگو با رفیق ناصر نسیمی  07-05-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: اسعد رستمی درباره اخرین خبرها درباره مراسمهای اول ماه مه در ایران و بخصوص کردستان  07-05-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: خسرو بوکانی در باره فشار بر فعالین کارگری با نزدیک شدن اول ماه مه روز جهانی کارگر   18-04-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: هاشم محمد نژاد در باره بازداشت های گسترده فعالین کارگری   11-04-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با شاهین خلیلی در باره تحولات مهم در دیپلوماسی منطقه   29-03-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: فریدون ناظری درباره  حداقل دستمزد تعین شده برای سال   15-03-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: رحمان نجات درباره دستیگیریهای اخیر فعالین کارکری در سنندج   13-03-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: به مناسبت درگذشت هوگو چاوز، گفتگو با عباس منصوران   08-03-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: شاهین خلیلی درباره وارد کردن مشروبات الوده در میان مردم سنندج و اهداف رژیم   06-03-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: موج دوم دستگیری روزنامه‌نگاران در گفتگو با بهرام رحمانی   02-03-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با محمد رحیمی درباره نتایج مذاکرات هسته‌ایی   28-02-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: خسرو بوکانی درباره تعین حداقل دستمزد ومبارزات کارگران علیه آن   27-02-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با تقی روزبه پیرامون اختلافات جناح‌های حاکمیت  11-02-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: احمد عزیزپور درباره قتل 3 کولبر اهل مهاباد توسط نیروهای رژیم   13-02-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: آخرین تحولات در تونس در گفتگویی با نصرت تیمورزاده  07-02-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: رحمان نجات درباره اخرین تحولات  کشمکش باندهای درونی رژیم و افشای فساد درونی همدیگر ...  07-02-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با جمال بزرگپور درباره دستگیری گروهی روزنامه‌نگاران در ایران  31-01-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با خسرو بوکانی ... نزدیک شدن به پایان سال و مصوبات جدید رژیم برای حق دست مزد کارگران در سال آینده
 26-01-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق برهان دیوارگر پیرامون تشدید فشار بر فعالین کارگری در کردستان 16-01-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گقتگو با شاهین خلیلی ... وضعیت بد زلزله زدگان ورزقان وبررسی حکم دادگاه رژیم به امداد گران بازداشتی
17-01-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: همبستگی برای لغو اعدام زانیار و لقمان مرادی در گفتگویی با اسد نودینیان 10-01-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: طرح‌های دولت دهم و رابطه‌اش با "انتخابات" در گفتگویی با رفیق هلمت احمدیان 03-01-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: سمینار نگاه چپ به تحولات خاورمیانه در گفتگو با رفیق حسن شمسی   27-12-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: فریدون ناظری ... سوانح و حوادث محیط کار
  27-12-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: تشدید فشار بر فعالین جنبش کارگری، گفتگو با رفیق صلاح مازوجی  20-12-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با اسعد رستمی ...بررسی اقدامات اطلاعات ذر مورد آتش سوزی اخیر مدرسه ابتایی دخترانه در روستای شین آباد  15-12-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: آخرین تحولات سوریه در گفتگو با محمد رحیمی

  10-12-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: انور عزیزیان در رابطه‌ با اعتصاب نسرین ستوده و بازتاب آن در مجامع بین المللی 08-12-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: پیرامون آخرین تحولات سیاسی در مصر، گفتگو با رفیق پریسا نصرآبادی 29-11-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: شاهین خلیلی بررسی حادثه دلخراش اخیر طی آتش سوزی در یک کارخانه تولیدی پوشاک در بنگلادش 27-11-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: بررسی تحولات جنگ اسرائیل با مردم فلسطین
  22-11-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: سلام قادری طرح اصلاح لایحه سازمان تامین اجتماعی و افزایش سن بازنشستگی  22-11-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: احمد عزیزپور درباره آخرین اخبار درباره قتل ستار بهشنی و کارگر جوشکار اهل اهواز   17-11-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: پیرامون اعتراضات و اعتصابات کارگری به مناسبت ١٤ نوامبر   16-11-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: نگرانی از بابت سرنوشت کارگران زندانی ، گفتگو با محمد اشرفی   09-11-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: فریدون ناظری درباره اختلافات درون رژیم که روز به روز حادتر میشود   08-11-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با آقای عزیز ماملی درباره اعتصاب غذای فعالین سیاسی کرد در ترکیه  01-11-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: شاهین خلیلی درباره اخراجسازیهای وسیع وگسترده کارکران 01-11-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: فریدون ناظری در باره درباره خراب تر شدن وضع افتصادی و رابطه ان با اختلافات درون رژیم  28-10-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در گفتگویی با رفیق رحمان نجات  25-10-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: وضعیت اقتصادی در ایران، گفتگو با رفیق صلاح مازوجی  18-10-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: با خسرو بوکانی درباره اعتراضات اخیر کارگری
   17-10-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با احمد موسوی در رابطه با احکام اعدام
   11-10-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: مبارزه برای افزایش دستمزدها  در گفتگو با هه لمه ت احمدیان   04-10-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: بررسی آخرین تحولات سوریه در گفتگویی با رفیق حسن شمسی   20-09-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با شاهین خلیلی درباره تاثیرات بحرانها در بازگشایی مدارس و گرانی لوازم التحریر   19-09-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با مجید تمجیدی پیرامون جان باختن صدها کارگر در سانحه محیط کار   13-09-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: هراس رژیم اسلامی از خیزش‌های اجتماعی در گفتگویی با رفیق بیژن رنجبر   06-09-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق هلمت احمدیان پیرامون اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در تهران   30-08-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: شاهین خلیلی درباره برگزاری اجلاس جنبش غیرمتعهدها در تهران   28-08-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق سوسن بهار پیرامون ازدواج کودکان در ایران   23-08-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: عملکرد جمهوری اسلامی در رابطه با زلزله زده‌گان آذربایجان شرقی  16-08-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: خسروبوکانی درباره اعضای کمیته هماهتگی که هنوز در بازداشت به سر میبرند  16-08-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق حسن شمسی پیرامون تحرکات جمهوری اسلامی در رابطه با تحولات سوریه  09-08-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: کشمکش جناح‌های جمهوری اسلامی در گفتگو با ایرج مصداقی  02-08-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با دکتر احمد عزیزپور در رابطه با گرانی، بیکاری و مایحتاج مردم  26-07-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: هلمت احمدیان درباره درگیریهای اخیر در سوریه
 25-07-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: خسرو بوکانی درباره اعیصاب غذای محمد صدیق کبودوند 20-07-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق حسن شمسی پیرامون تحولات اخیر در سوریە 17-07-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق امیر جواهری پیرامون اشتغال از نگاه وزیر کار 12-07-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با بصیر زیار در رابطه با حمله به افغانستانیهای مقیم ایران 05-07-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با دکتر محمد رحیمی پیرامون وضعیت سوریە  28-06-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: با بدری زمانی درباره بحران اقتصادی در ایران وفشار بر طبقه کارگر   28-06-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق امیرپیام پیرامون دستگیری کارگران درکرج   21-06-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: با خسرو بوکانی تهاجم وحشیانه رژیم به مجمع عمومی سالانه کمیته هماهنگی   19-06-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق نصرت تیمورزادە پیرامون انتخابات یونان  15-06-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: انور عزیزیان درباره گران شدن نان در روزهای اخیر وفشاار بر معیشت کارگران  16-06-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق تقی روزبە پیرامون نتایج نشست پکن  07-06-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با حسن شمسی در مورد آخرین تحولات سوریە   31-05-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: حمید ناجی درباره فروش غیرقانونی بدن انسان
   31-05-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق پریسا نصرآبادی در رابطه با انتخابات مصر    24-05-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق عباس سماکار در مورد حکم ارتداد شاهین نجفی   15-05-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با صلاح مازوجی  پیرامون مسئلە فقر و بیکاری در ایران  10-05-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: شاهین خلیلی درباره تورم وبیکاریسازیها در ایران  21-05-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با شهزاد سرمدی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در فرانسە  27-04-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: با خسرو بوکانی درباره فراخوان های تشکلات کارگری برای هرچه باشکوه تر برگزار کردن مراسم اول ماه مه 18-04-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق حسن شمسی پیرامون آخرین تحولات سوریە  13-04-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: خالد نودشه با شاهین خلیلی درباره مسایل مربوط به پرونده انرژی هسته ای رژیم  11-04-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق محمد اشرفی در رابطا با فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی  05-04-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: خالد نودشه با وریا ناظری درباره اقدام نژادپرستانه رژیم در قبال اتباع افغانستان در اصفهان  04-04-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: مصاحبه با رفیق تقی روزبه پیرامون سفر اردوغان به تهران 28-03-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با دکتر محمد رحیمی پیرامون آخرین تحولات سوریه 22-03-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: خالد دودشه با شاهین خلیلی درباره اینترنت ملی در ایران 16-03-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: پیرامون دستمزدهای کارگران در سال 1391
 13-03-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق نیماپوریعقوب در مورد اعمال فشار بر فعالین کارگری در ایران 08-03-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: ژیلا عباسی بازهرا پرستار درباره  8مارس
 03-03-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: در بارە نمایش انتخابات با فریدون ناظری
 01-03-2012

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فراسوی خبر: ژیلا عباسی باخسرو بوکانی درباره نمایش انتخاباتی وفضای شهرها در این روزها 01-03-2012

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با مرجان افتخاری در رابطه با نمایش انتخابات 24-02-2012

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق صلاح مازوجی پیرامون سیاست ریاضت اقتصادی یونان 16-02-2012

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: ژیلا عباسی با فریدون ناظری درباره لایجحه بودجه سال 90  16-02-2012

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با حسن شمسی پیرامون اوضاع سوریه
 09-02-2012

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: ژیلا عباسی با اسعد رستمی درباره تحولات در سوریه 08-02-2012

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با مجید حسینی پیرامون بیانیە در مورد لقمان و زانیار مرادی 03-02-2012

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: ژیلا عباسی با انور عزیزیان درباره  وضعیت بازار  و گرانی مایحتاج مردم 02-02-2012

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با صلاح مازوجی در مورد تحریمهای نفتی و بانک مرکزی 26-01-2012

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: ژیلا عباسی با شاهین خلیلی آخرین اخبار وتحولات درباره منطقه وتنگه هرمز   25-01-2012

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با بهروز فراهانی در مورد فشار و خشونت رژیم علیه فعالین کارگری   19-01-2012

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: ژیلا عباسی با فریدون ناظری درباره اعتصاب وتظاهرات در نیجریه 18-01-2012

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با محمد اشرفی فعال جنبش کارگری در مورد دستگیری کارگران 13-01-2012

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با هلمت احمدیان در مورد پیامدهای تهدیدات نظامی ایران در خلیج فارس 05-01-2012

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق برهان دیوارگر پیرامون سوانح محیط کار
  29-12-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با محمد نبوی پیرامون وضعیت عراق
  23-12-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: ژیلا عباسی با  شاهین خلیلی درباره جدیدترین رویدادهای سوریه  20-12-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با بهرام رحمانی در مورد گسترش اعدامها در ایران  18-12-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق حسن شمسی در مورد آخرین تحولات سوریه  15-12-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر:ژیلا عباسی با هاشم محمدنژاد درباره شکنجه گاههای علنی ومخفی رژیم ایران  16-12-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر:برنامه‌ ویژه‌ بمناسبت اعتصاب غذای رضا شهابی
 08-12-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: شاهین خلیلی با انور عزیزیان در مورد جنبش دانشجویی 08-12-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با هلمت احمدیان پیرامون تشدید تحریم های اقتصادی علیە ایران 04-12-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق ستاررحمانی پیرامون اعتصاب روز چهارشنبه در انگلستان 01-12-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق هلمت احمدیان در مورد موج جدید اعتراضات در مصر 25-11-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: ژیلا عباسی با خسرو بوکانی در مورد فعالین کارگری زندانی 01-12-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با عباس سماکار در مورد تحریمهای سازمان ملل  25-11-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: ژیلا عباسی با شاهین خلیلی در باره رویدادهای اخیر مصر  25-11-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با بهروز فراهانی در مورد تحولات اخیر سوریە  19-11-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با بهروز فراهانی  در مورد جنبش "والرستریت را اشغال کنیم"  17-11-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق حسن شمسی پیرامون آخرین تحولات سوریه‌ 15-11-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: ژیلا عباسی با  وریا ناظری در مورد مواضع  شورای امنیت در مورد حمله نظامی به نیروگاه اتمی ایران 10-11-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: ژیلا عباسی با  وریا ناظری در مورد اجلاس سران گروه 20  08-11-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با عزیز ماملی در مورد کشتار کولبران در مرزهای کردستان  03-11-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با حسن شمسی پیرامون تحولات اخیر در  سوریه 27-10-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: ژیلا عباسی با  شاهین خلیلی درباره 2 گزارش به سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران 25-10-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با محمد نبوی پیرامون کشمکش اخیر ایران و آمریکا 20-10-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر:  گفتگو با هلمت احمدیان در مورد امتناع از پرداخت قبوض کاز و برق 16-10-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: ژیلا عباسی با  وریا ناظری در مورد آخرین اخبار وال استریت 18-10-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با فرشید شکری پیرامون اعتراضات در آمریکا  13-10-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: ژیلا عباسی با  وریا ناظری در مورد تظاهرات مردم امریکا بسوی خیابان وال استریت 12-10-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتاری از محمد کمالی پیرامون اختلاص مالی در ایران
09-10-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با حسن شمسی درباره‌ آخرین تحولات انقلاب در سوریه‌ 04-10-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: ژیلا عباسی با انور عزیزیان درباره اینکه چرا جمهوری اسلامی دوباره دست به کشتار زندانیان زده 06-10-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با نصرت تیمورزاده‌ پیرامون اعتصابات کارگری در مصر 27-09-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: ژیلا عباسی با خسرو بوکانی در مورد لایحه اصلاحیه قانون کار در ایران 28-09-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با احمد موسوی درمورد شروع دوره‌ جدیدی از اعدامها 22-09-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: ژیلا عباسی با خسرو بوکانی درباره دستگیری فعالین کارگری واحکام سنگین صادره از طرف رژیم 20-09-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با حسن شمسی در مورد تشدید فضای امنیتی در کردستان 15-09-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با محمد نبوی پیرامون حمله‌ ایران و ترکیه‌ به‌ مرزهای کردستان 11-09-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: ژیلا عباسی با شاهین خلیلی در مورد حذف سوبسیدها یا (هدفمندکردن یارانه ها) 16-09-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: ژیلا عباسی با هاشم محمدنژاد درباره‌ خشک شدن دریاچه ارومیه وآخرین تحولات مربوط به آن 06-09-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با حسن شمسی پیرامون روند آتی تحولات در سوریه‌ 01-09-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با هلمت احمدیان در مورد اعتراضات پیرامون خشک شدن دریاچه‌ ارومیه‌ 28-08-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: ژیلا عباسی با وریا ناظری در مورد لیبی و تحولات اخیر در آن 31-08-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با نصرت تیمورزادە پیرامون تحولات کشور لیبی
23-08-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با بهرام رحمانی در مورد تحولات سوریە
21-08-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با نسان نودینیان پیرامون  28 مرداد 1358
18-08-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با ایوب رحمانی در مورد اعتراضات چند روز اخیر در انگلیس 11-08-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با هاشم محمد نژاد در باره افزایش اعتیاد در میان زنان  10-08-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با وریا ناظری در مورد عوامل موثر بر دادگاهی حسنی مبارک  07-08-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با عطا خلقی در مورد انتخابات دوره نهم مجلس که 8 ماه به ان مانده 05-08-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با بهروز ناصری پیرامون انفجار و کشتار مردم در ترور  28-07-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با جمال بزرگپور پیرامون فشار رژیم برای جمع­آوری ماهوارەها  24-07-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با ارسطو محمدی وضعیت بهداشتی زندانها و خبرهای رسیده در این مورد 25-07-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتکو با خسرو بوکانی در مورد احضار فعالین کارگری ومجازات سنگین انها 20-07-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با ایرج فرزاد پیرامون فعال شدن دوباره‌ هاشمی رفسنجانی 14-07-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با هلمت احمدیان در مورد تشدید اختلافات درونی رژیم 03-07-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با نصرت تیمورزاده‌ پیرامون تحولات اخیر در سوریه‌ 30-06-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با عباس منصوران پیرامون تحولات اخیر در کشور سوریه‌ 20-06-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با صلاح مازوجی پیرامون تشدید اختناق و اختلافات درونی رژیم 14-06-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با هلمت احمدیان در مورد تغییر نام حزب اخوان المسلمین در مصر 12-06-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با احمد عزیزپور پیرامون مسئله‌حجاب در ایران
09-06-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با بهرام رحمانی پیرامون سفر احمدی نژاد به قم   29-05-2011  

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق صلاح مازوجی در مورد نقش سپاه ‌پاسداران در جدال جناحهای رژیم  24-05-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با عباس سماکار پیرامون گسترش مجدد اعدامها در ایران  19-05-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با پریسا نصرآبادی پیرامون اعتراضات دانشجویی اخیر در ایران  17-05-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با هلمت احمدیان در مورد اختلافات اخیر دولت و مجلس  15-05-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با عباس منصوران پیرامون کشته‌شدن اسامه‌بن لادن  08-05-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با دکتر احمد عزیزپور در مورد رها کردن بیماران در بیابان  05-05-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با نصرت تیمورزاده‌پیرامون ارزیابی اول مه‌، روز جهانی کارگر‌  03-05-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق عطا خلقی پیرامون گسترش اعتصابات کارگری در ایران  28-04-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق حسن شمسی در مورد رویدادهای اخیر در سوریه 24-04-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفگتو تلفنی با صلاح مازوجی  پیرامون تشدید اختلافات درونی رژیم 22-04-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفگتو تلفنی با جمال بزرگپور پیرامون برکناری وزیر اطلاعات رژیم 19-04-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفگتو با بهرام رحمانی پیرامون اعتراضات اهواز و سخنان احمدی­نژاد 17-04-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق برهان دیوارگر در مورد اهمیت اعتصاب کارگران بندر پیتروشیمی 14-04-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با هلمت احمدیان  درمورد هیاهوی رژیم پیروامون فساد اقتصادی 12-04-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق احمد عزیز پور در مورد حمله‌ارتش عراق به‌قرارگاه‌مجاهدین خلق 10-04-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق نصرت تیمورزاده پیرامون تنش جمهوری اسلامی با کشورهای  خلیج فارس 07-04-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با رفیق صلاح مازوجی درمورد حمله‌دولتهای امپریالیستی به لیبی 05-04-2011

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراسوی خبر: گفتگو با هلمت احمدیان پیرامون اعدامها در ایران و گزارش عفوبین­الملل 31-03-2011

 ببینید >>>  داونلود >