برنامه‌ هفتگی

تكرار برنامه‌ها

شروع برنامه‌ها

به‌ وقت تهران: 12:00

به‌ وقت تهران: 20:00

به‌ وقت اروپای مركزی: 09:30

به‌ وقت اروپای مركزی: 17:30

اخبار - سخن روز- چشم انداز - معضلات اجتماعی

شنبه‌‌

اخبار - سخن روز - همراه با بینندگان - دیدار / گویش

یکشنبه

اخبار - سخن روز- یادجانباختگان راه سۆسیالیسم - جهان کتاب

دوشنبه

اخبار - فراسوی خبر - سخن روز - افق برابری - سینما سینما

 سه‌شنبه

اخبار - سخن روز- حزب و فعالین - آینه تاریخ

چهارشنبه

اخبار - فراسوی خبر - سخن روز - گفت و شنود (پخش زنده‌)

 پنج شنبه

اخبار - سخن روز- افق جنبش کارگری- کادر

جمعه‌