سخن  روز   

 
   
     

سوسیالیسم تنها آلترناتیو رهائی بخش   31-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

نمایش انتخابات مجلس دهم و نزاع جناح ها  25-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

2015، سال رنج و تراژدی پناهجویان  24-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

حمایت از حماسه مقاومت مردم کردستان ترکیه، یک ضرورت سیاسی 23-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

مردم مبارز کردستان و نمایش انتخابات مجلس  22-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

اسب ها در سربالایی همدیگر را گاز می گیرند 21-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

وعده های پوچ استاندار کردستان  20-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

مقاومت مردم کردستان در برابر فاشیسم دولت ترکیه 12-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

مذهب باید از دولت جدا گردد  11-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

بازگشت به شرایط قبل از تحریم ها  10-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی پاریس، تلاشی بی سرانجام  
09-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

خاورمیانه بر متن بحران جهانی سرمایه داری  08-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

سقوط دستمزدها و هزینه های کمرشکن زندگی  07-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

به تعویق افتادن پرداخت دستمزدها و کابوس بیکاری 06-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

محیط زیست قربانی سود اندوزی سرمایه داران  05-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

ناکامی رژیم در اسلامی کردن مدارس  04-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

زنجیر فساد در نظام جمهوری اسلامی 03-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

دانشجویان علیه خصوصی سازی و نئولیبرالیسم اقتصادی
  02-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

جوانان فلسطینی، مبارزه با دست خالی  01-12-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

نظام سرمایه داری عامل اصلی تخریب محیط زیست  30-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
 
     

جنبش دانشجویی زنگ هشدار نیروهای بزرگ تر اجتماعی  
  
29-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

در بحران سوریه راه سوم وجود دارد    28-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

کارگران قربانیان محیط های ناأمن کار 27-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

در همبستگی با کارگران و مردم زحمتکش فلسطین   25-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

روند پر پیچ و خم اجرای توافقات هسته ای    24-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

رژیم در هراس از خطر فوران خشم توده ها 23-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

قتل های زنجیره ای داغ ننگی بر پیشانی جمهوری اسلامی
   22-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

رژیم جمهوری اسلامی عامل تخریب محیط زیست 20-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

شبکه های پیام رسان اجتماعی، معضل جمهوری اسلامی
   20-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

ضرورت مبارزه برای محو خشونت علیه زنان    18-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

رژیم اسلامی در لبه پرتگاه مبارزه با بدحجابی    17-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

در همدردی با مردم پاریس و علیه پلیسی کردن فضای جامعه
   
16-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

تأمین مسکن مناسب فقط می تواند محصول مبارزه باشد
    15-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

تدارک اجرای برجام با تشدید سرکوب    14-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فاجعه کارتن خوابی تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی
  13-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

پس لرزه های برجام    12-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

رژیم جمهوری اسلامی آماج خشم و اعتراض مردم آذربایجان
    11-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برای برابری کامل زن و مرد مبارزه کنیم   10-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

بعد از سقوط دیوار برلین   09-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

قلب جهان برای انقلاب اکتبر دیگری می تپد    08-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

سوسیالیسم تنها آلترناتیو رهائی بخش    07-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش آموز    06-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

راه پیشروی در گرو مبارزه و سازمانیابی است   05-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

سخنی به مناسبت روز کوبانی    04-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

..........     03-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

زمستانی سخت در انتظار کودکان کار و خیابان    02-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

عظمت طلبی جنون آمیز اردوغان در آستانه شکستی دیگر           01-11-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

جوانان فلسطینی، مبارزه با دست خالی    28-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

ضرورت سراسری کردن مبارزات کارگری    27-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

پناهجویانی که برای رهایی از جنگ و گرسنگی به دریا می زنند    26-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

خطراتی که تجربه کردستان سوریه را تهدید می کنند   25-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

کولبری، گام نهادن در جاده مرگ    24-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

روز جهانی مبارزه با فقر، فقر بیداد می کند   23-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

اوضاع سوریه بر متن رقابت قدرت های امپریالیستی   22-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

عراق در آغاز راه عبور از دوره کنونی    21-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

رژیم جمهوری اسلامی عامل اصلی خشونت علیه زنان   
 
20-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برای برپایی حکومت شورایی در کردستان مبارزه کنیم   
 
19-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

دولت نژادپرست اسرائیل و موج تازه ای از تشنج آفرینی  
  
18-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

تصویب فرمالیته جزئیات طرح برجام در مجلس   17-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

زنجیرەی ئێعدامی بەکۆمەڵ لەسەر ناوەرۆکی بەکردەوە دەرهاتنی بەرجام    16-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برای متحد کردن مبارزات کارگران چه باید کرد؟     15-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

فاجعه خونین آنکارا داغ ننگ دیگر بر پیشانی حکومت اردوغان
    14-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

اقتصاد، پاشنه آشیل رژیم جمهوری اسلامی    13-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

جمهوری اسلامی در ائتلاف جدید جنگی بر علیه مردم سوریه
   
12-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

سوریه میدان کشمکش قدرتهای امپریالیستی و منطقه ای
   
11-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

5  اکتبر روز جهانی معلم، یادآور عزم و مبارزه    10-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

با این هیولای بیکاری چه باید کرد؟   09-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

از مطالبات و مبارزه برحق معلمان ایران حمایت کنیم    08-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

جنایات رژیم اسلامی و دفاع دروغین قدرت های غربی از حقوق بشر    06-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

جنایات رژیم اسلامی و دفاع دروغین قدرت های غربی از حقوق بشر    05-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

وضعیت کار و زندگی کارگران از نگاه آمار    04-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

کارنامه دولت روحانی در مبارزه با مافیای مواد مخدر   03-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

از مقاومت شکوهمند مردم کردستان ترکیه حمایت کنیم
    02-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

اهداف رژیم از موج جدید فشار بر فعالین کارگری   01-10-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

سیریزا، چرخش به راست    20-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

جبهه متحد کرد یاد بهارستان کرده است    17-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

اهداف توسعه طلبانه روسیه زیر لوای مبارزه با تروریسم
   
16-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

مهاجران افغانستانی در دام مرگ بحران سوریه    15-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

ترس خامنه ای از چیست؟   14-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

رۆژانە ٥ کرێکار دەبنە قوربانی بارودۆخی نائەمنی کار   13-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

پیروزی جرمی کوربین بازتاب خشم مردم از برنامه های ریاضت اقتصادی     12-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

جدایی مذهب از دولت یعنی چه؟    11-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

جمهوری اسلامی و دو روئی در بحران جهانی پناهندگی
   
10-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

در دوره پسا تحریم ها هم گشایش سیاسی و رونق اقتصادی در کار نیست     09-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

نجات مردم غزه به پشتیبانی جهانی نیاز دارد    08-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

مانور سپاه و بسیج نمایش اقتدار یا وحشت از خیزش مردم؟
   
07-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

گرامی باد یازدهم شهریور، سالگرد تشکیل حزب کمونیست ایران
   
06-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

ایران پنجمین کشورِ دارای بیشترین تلفات جاده ای در جهان
   
05-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

یادی از سه ستاره تابناک جنبش کمونیستی ایران    04-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

سیاست ضد انسانی دول اروپایی در مورد پناهجویان    03-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

ضرورت گسترش حمایت از مقاومت مردم کردستان ترکیه
   
02-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

جمهوری اسلامی، رژیمی که با اعدام زندانیان بی دفاع قدرت نمائی می کند    01-09-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

هفته دولت فرصتی برای ردیف کردن ادعاهای بی پایه
   
25-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

به سوی به هم پیوستن مبارزات پراکنده کارگران    24-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

به یاد جانباختگان کمونیست در قتل عام شهریور 67
   23-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

کانتون ها ی کردستان سوریه، خاری در چشم ارتجاع منطقه
   22-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

بر اثر بی اعتنایی رژیم، جنگل های غرب ایران همچنان می سوزند  21-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

سعید مرتضوی جنایتکاری که در دادگاه رژیم اسلامی تبرئه شد   20-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

سخنی به مناسبت سالروز صدور فرمان جهاد خمینی بر علیه مردم کردستان   19-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

مرگ در مسیر ، تحقیر در مقصد، سرنوشت دردناک پناهجویان
   18-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

هشدار و تهدید مقامات اجرائی رژیم در کردستان از کدام نگرانی مایه می گیرد؟   17-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

سوسیالیسم تنها راه حل نهایی مصائب موجود   16-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

تعطیل شدن سنگبری ها و قطع معاش 700 هزار خانواده های کارگری   15-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

امنیت رژیم در کجا به خطر افتاده است؟  14-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

روز جهانی جوانان یادآور مبارزاتی الهام بخش   13-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

تلاش های جدید برای اسلامی کردن علوم انسانی در دانشگاهها   12-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

نتظار کشیدن برای بهبود معیشت مردم، در نتیجه سیاست های اقتصادی دولت روحانی، بی حاصل است   11-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

تظاهرات گسترده مردمی، جرقه ای در تاریکی فضای سیاسی عراق   10-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

خبرنگاران مردمی و میدیای اجتماعی مستقل، نیاز حیاتی مبارزه انقلابی در کردستان    09-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

دست رژیم را از اجرای مجازاتهای ضد انسانی باید کوتاه کرد 
08-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

چگونه غارتگران دسترنج مردم همدیگر را رسوا می کنند؟
   07-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

تشدید سیاست سانسور بر مطبوعات    06-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

گسترش مبارزات حق طلبانه، تنها ضامن تحقق مطالبات مردم است   05-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

زنان در کردستان در مقابل حجاب و پوشش اجباری مقاومت می کنند   02-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

یک پیروزی دیگر برای جنبش کارگری در آمریکا    01-08-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

روی نانوشته توافق وین به تدریج علنی می شود   30-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

اعتراض علیه شاه عربستان در فرانسه، دفاع از ارزشهای انسانی   29-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

توطئه جدید دولت ترکیه علیه مردم کردستان   28-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

سخنی به مناسبت سفر حسن روحانی به کردستان   27-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

اعدام ابزار سیاسی زنگ زده در دست سران جمهوری اسلامی
  26-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

داعش بهانه است، توطئه و تبانی علیه جنبش مردم کردستان است   25-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

به یاد جانباختگان کشتار تابستان 1367 در زندانهای رژیم اسلامی    24-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

در محکوم کردن نقش دولت ترکیه در کشتار پرسوس    23-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

مهار جنبش کارگری اولویت بعدی دولت روحانی   22-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

هرگونه تحولی در کردستان، در گرو مبارزه متحدانه مردم هم سرنوشت است   21-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

در هم شکستن ماشین سرکوب، با اعتصابات کارگری و مبارزات توده ای   20-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

روحانی قفل بحران هستەای را باز کرد،قفل زندگی مردم را چە کسی باز میکند؟    19-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

در ضرورت تحکیم رفاقت کارگری و هماهنگی شعارها و مطالبات کارگران     18-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

تکرار یک تجربه شکست خورده در کردستان    17-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

شکست جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای، مقدمه ای بر پیروزی مبارزات حق طلبانه در ایران    16-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

تباە شدن زندگی در رواج پدیدە چند شغلی   15-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

جادە های ایران، بە قتلگاە مسافران تبدیل شدە است چە کسی مقصر است؟    14-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

سازش در لوزان و وین، فریبکاری در ایران    13-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برای تغییر شرایط سخت زندگی امروز، نباید منتظر کسی ماند
  12-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

گسترش موج مهاجرت جوانان به اروپا، دشواری ها و خطرات آن
  11-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

جویبارهای پراکنده مبارزات کارگران می تواند به رودخانه خروشان بنیان کنی تبدیل شود   10-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

پیروزی در رفراندوم یونان گامی دیگر بر علیه سیاست های غارتگرانه سرمایه داری اروپا     09-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

جمهوری اسلامی و حاشیه نشینی در ایران   08-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

امنیت رژیم اسلامی نه در مرزها بلکه در دل جامعه کردستان به خطر افتاده است    07-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

هفته قوه قضائیه یادآور جنایات هولناک و فساد افسار گسیخته
  06-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

چگونه در رژیم اسلامی دکل نفتی هم گم می شود؟  05-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

سیاست فرهنگی رژیم در کردستان شکست خورده است
  04-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

ساقط کردن حکوبه یاد جانباختگان بمباران شیمیایی شهر سردشت
  03-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

کوبانی بار دیگر آزاد شدائتلاف دولت ترکیە و داعش در کوبانی بە نتیجە نرسید     02-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

کارگران برای محافظت از جان و تندرستی شان راهی جز مبارزه متشکل ندارند     01-07-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

ساقط کردن حکومت های شکنجه گر، راه مبارزه با شکنجه
  25-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

معیشت و امنیت کارگران در ایران، فاجعه بار، اما قابل تغییر است   22-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

لاش بی ثمر برای فریب مردم کردستان  21-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

آب هم گران می شود   20-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

گرامی باد 31 خرداد روز پیشمرگ کومه له  19-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

مبارزه برای تامین محیط ایمن برای آوارگان و پناهجویانسخنی به مناسبت روز جهانی پناهندگان   18-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

رفسنجانی متهم ردیف اول فلاکت اقتصادی امروز است نه قاضی آن 17-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

اعدام زندانیان سیاسی، در لابلای موج اعدم زندانیان عادی
  16-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

جمهوری اسلامی نمی تواند سازش با غرب را "آبرومندانه" از سر بگذراند  15-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

مجازات کارگران در صورت اعتصاب، دست پخت سپاه پاسداران
  14-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

خیزش 88 و درس های آن(بخش دوم)  13-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

یزش 88 و درس های آن(بخش اول)  12-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

سخنی به مناسبت روز جهانی منع کار کودک و مبارزه علیه آن
 
11-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

حضور چهره های ضد کارگر رژیم اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار  10-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

جمهوری اسلامی عامل تعمیق فاجعه زیست محیطی  09-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

نگاهی به نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه   08-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

رسوائی مالی مقامات فیفا نمونه ای از فساد جا افتاده در جهان پیشرفته سرمایه داری  07-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

در مورد همکاری، هماهنگی و تنظیم مناسبات احزاب سیاسی در کردستان (بخش دوم) 06-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

در مورد همکاری، هماهنگی و تنظیم مناسبات احزاب سیاسی در کردستان (بخش اول)  05-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

شکست ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و تقویت زمینه های یک جامعه سکولار در ایران  03-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

به یاد اعدام 59 تن از جانباختگان ربوده شده توسط رژیم اسلامی در مهاباد 02-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

شتاب تعطیل شدن کارخانه ها و رکود کشاورزی و دورنمای تیره اقتصاد ایران   01-06-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

در بارە اهمیت و جایگاه مقاومت مسلحانە در کردستان 30-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

آغاز فصل گرما و تشدید فشار بر زنان به بهانه بدحجابی
 29-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

پیروزی پودموس: گامی دیگر به سمت چپ 28-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

بی اعتنائی مردم کردستان به سفر مقامات رژیم 27-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

مزدور پروری رژیم در کردستان، راە بە جایی نخواهد برد!
  26-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

انتخابات پارلمانی ترکیه و انتظاراتی که پاسخ نخواهند گرفت
  25-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

سازمان تامین اجتماعی لانه فساد مالی 24-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: 6 ماه بعد از وعده های توخالی وزیر بهداشت دولت روحانی در کردستان  23-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: آخوندهای میلیاردر و مردم گرسنه 21-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مصائب تحمیل شده بر افغانستانی های ساکن ایران توسط رژیم و سرمایه داران  20-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: تشکل های رسمی، دولتی و نقش مخربشان در جنبش کارگری   19-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: نقش جمهوری اسلامی در گسترش بیکاری تحصیلکردگان   18-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: عدم امنیت شغلی و کار ارزان، اجزاء اصلی سیاست اقتصادی دولت روحانی  17-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: آیا سناریوی فاجعه بار سوریه در یمن نیز تکرار می شود؟   16-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ضرورت طرح مطالبات واحد و همزمانی در حرکت های پراکنده کارگری  15-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اقتصاد غیر رسمی و غارت بیش از پیش دسترنج کارگران   14-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: علل گسترش مصرف مواد مخدر به روایت سرسپردگان رژیم اسلامی   13-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اهداف سیاسی پنهان در پس اعدام محکومین دادگاههای عادی   12-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: خیزش مردم مهاباد و پشتیبانی مردم در دیگر مناطق کردستان   11-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سخنی به مناسبت سالروز اعدام جنایتکارانه‌ فرزاد کمانگر و یارانش  10-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: دورنمای جنبش کارگری و مبارزات پیشرو اجتماعی بر متن اوضاع جدید سیاسی  05-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ضرورت درس آموزی و پشتیبانی از مبارزات یکپارچه و سراسری معلمان 04-05-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: در ایران مردم شادی ندارد  30-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مراسم های اول ماه مه در جهان و ایران و جوهر ضد سرمایه دارانه آنها  29-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: روز معلم: یادآور تداوم مبارزات طولانی معلمان
 28-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: راهپیمایی فرمایشی با شعارهای ضد کارگری در روز جهانی کارگر  27-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: نسل کشی ارامنه و مواضع نژاد پرستانه امروز دولت ترکیه 26-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: پناهجویان غرق شده و شرمساری مقامات اروپایی  25-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: قرارداد موقت و سفید امضاء سند بردگی نوین کارگران است  24-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: حضور سران خانه کارگر در نماز جمعه ربطی به روز جهانی کارگر ندارد  23-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سخنی به مناسبت سالگرد بنیانگذاری سپاه پاسداران  22-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ماجرای پول های کثیف در جمهوری اسلامی
 21-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سرکوب و اختناق همزاد حاکمیت اسلامی در ایران   20-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سخنی به مناسبت 29 ام فروردین، روز ارتش
 19-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: کارگران و مردم آزاده در جهان در تدارک مراسم های اول ماه مه 15-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: رشد دو برابر حاشیه نشینی در فاصله ده سال  14-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: به یاد قربانیان نسل کشی انفال   13-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: موج رو به گسترش بیکاری جوانان تحصیلکرده در ایران   12-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: در انتظار ماندن یا دامن زدن بە جنبش مطالباتی؟   11-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مبارزە برای تامین حقوق پایمال شدە جرم جنایی نیست، یک حق انکار ناپذیر است   10-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: گزارش برگزاری پلنوم پنجم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران(بخش پایانی)   09-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: گزارش برگزاری پلنوم پنجم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران(بخش پنجم)   08-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: گزارش برگزاری پلنوم پنجم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران(بخش چهارم)   07-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: گزارش برگزاری پلنوم پنجم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران(بخش سوم)   06-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: گزارش برگزاری پلنوم پنجم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران(بخش دوم)   05-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: گزارش برگزاری پلنوم پنجم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران(بخش اول)   01-04-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: آیا لغو احتمالی تحریم ها گشایشی در زندگی مردم ایجاد خواهد کرد؟   30-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ۱۲ فروردین سال ۵۸، یادآور تحمیل سی و شش سال حاکمیت ارتجاع جمهوری اسلامی   29-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: جمهوری اسلامی در منگنە رفع بحران هسته ای و گسترش بحران داخلی  28-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: توافق احتمالی رژیم با آمریکا، فرصتی برای گسترش جنبش مطالباتی   27-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مبارزات کارگری و توده ای دو ماه اخیر در سطح جهان   26-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: یمن در آستانه تبدیل شدن به سوریه و عراقی دیگر     25-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: نگرانی های امنیتی جمهوری اسلامی در کردستان، جدی و اجتماعی اند    24-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سال 1394 و چشم انداز تاریک تر اقتصاد ایران
  23-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: فقر و بیکاری و مهاجرت اجباری، سرنوشت محتوم کارگران و جوانان در کردستان نیست     22-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: چرا دست سپاە در قاچاق کالا و ارز باز است؟
  21-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: نقش جمهوری اسلامی و سرمایه داران در ایجاد فاجعه زیست محیطی   20-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: زنده باد کمون، زنده باد حکومت شوراها
  19-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: آخرین پرده نمایش ضد کارگری تعیین دستمزد، چگونه به روی صحنه رفت؟   18-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: در گرامیداشت یاد جانباختگان بمباران شیمیایی حلبچه  17-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: چرا مقامات محلی رژیم در کردستان حقایق مربوط به اعتیاد را انکار می کنند؟   16-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: رژیم برای دور کردن کابوس خیزش مردم، به جان زندانیان بی دفاع افتاده است   15-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: روز ملی راهیان نور یاد آور فجایع جنگ ارتجاعی هشت ساله  12-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: چرا اعلام رسمی حداقل دستمزد تعیین شده کارگران را به دقیقه 90 موکول می کنند؟  11-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز:  گسترش نفوذ جمهوری اسلامی یعنی انتظار وقوع فجایع انسانی بیشتری در منطقە  10-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مراسم های باشکوه روز جهانی زن  09-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: تشدید فضای امنیتی در آستانه برگزاری مراسم های نوروزی   08-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مشکلات زنان سرپرست خانوار در برنامه دولت روحانی جایی ندارد   07-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مبارزه سراسری و متشکل تنها راه تحمیل حداقل دستمزد مناسب به دولت و کارفرمایان  06-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: حاشیه نشینی در کردستان و سیاست رژیم در برخورد به آن   05-03-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: زمزمە تغییر در ساختار حاکمیت تلاشی برای حفظ نظام و تدبیری برای مقابلە با مردم   27-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: در حمایت از اعتصاب یکشنبه دهم اسفند سراسری معلمان   26-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: جبهه جهانی ضد سرمایه داری قدرتمند تر میشود      25-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: خامنه ای و سپاه دست اندرکار مدیریت فاز دوم سازش با آمریکا      24-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: جنبش مطالباتی پرستاران، گشودن جبهه دیگری علیه جمهوری اسلامی     23-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: بازداشت رحیمی فریبکاری جدید برای پرده پوشی فساد مالی دیگر رهبران رژیم      22-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سوم اسفند سال 1377 سنندج یکی دیگر از جلوه های همبستگی مردم کردستان     21-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: در محکومیت اعدام جنایتکارانه زندانی سیاسی نوجوان سامان نسیم      20-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: چرا دستمزدها پائین نگە داشتە می شوند؟     19-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: رویاروئی دولتهای ایران و عربستان در بحران یمن     18-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سخنی بمناسبت سالگرد آغاز بکار بیدادگاههای رژیم اسلامی    17-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اتحاد کارگری علیه بیکاری، زمینه ساز برپایی تشکل های توده ای و ادامه کار     16-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سخنی به مناسبت 26 بهمن روز کومه له
15-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: بازی با معیشت کارگران در شورای عالی تعیین حداقل دستمزد سال 1394      14-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: فراریان از جنگ و فقر در چنگال امواج خروشان دریاها و اقیانوسها  11-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: زمینه های اجتماعی شکل گیری انقلاب 1357 ایران و علل شکست آن(بخش چهارم و پایانی)  10-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: زمینه های اجتماعی شکل گیری انقلاب 1357 ایران و علل شکست آن(بخش سوم)   09-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: زمینه های اجتماعی شکل گیری انقلاب 1357 ایران و علل شکست آن(بخش دوم)  08-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: زمینه های اجتماعی شکل گیری انقلاب 1357 ایران و علل شکست آن(بخش اول)  07-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مخالفت دولت آمریکا با حق حاکمیت مردم کرد در سوریه  06-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: دهه فجر یادآور ناکامی های جمهوری اسلامی  05-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: دهه فجر تلاشی ریاکارانه به منظور تحریف وقایع تاریخی دوره انقلاب  04-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: فساد در جمهوری اسلامی نهادینه شده است  03-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مرگ دو هزار معتاد، کیفرخواستی علیه سوداگران مرگ!  02-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: تماجراجویی های نظامی اسرائیل چه هدفی را دنبال می کند؟  01-02-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: تشدید سانسور در دولت روحانی  31-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: برای لغو مجازات اعدام مبارزه کنیم  27-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: پیروزی شکوهمند مقاومت کوبانی  26-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: کارگران و مردم یونان علیه برنامه ریاضت اقتصادی رأی دادند  25-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ضرورت ارتقای سطح مبارزات کارگران 24-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: تشدید سرکوب نشانه درماندگی در پاسخگویی به خواست مردم  23-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: طبقه کارگر ایران، کشتار کارگران خاتون آباد را فراموش نخواهد کرد  22-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: تحقق مطالبات معلمان در گرو مبارزه سراسری و متحدانه  21-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: کوبانی و خطراتی که در کمین نشسته اند
 
 20-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: وحشت سرمایه داران آمریکایی از خیزش های کارگری  19-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز:مطالبات پرستاران بی پاسخ می ماند 18-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: همایش اصلاح طلبان حکومتی با چه هدفی
 
 17-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: محرومیت کودکان کار و خیابان در ایران
 
 16-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: بهبود شرایط زندگی کارگران در گرو دامن زدن به جنبش مطالباتی   15-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مشکلات معیشتی معلمان تحت حاکمیت دولت تدبیر و امید  12-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مذهب و آزادی رسانه ای   11-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: حملات تروریست های اسلامی و سیاست های نژادپرستانه علیه مهاجران در اروپا   10-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: عامل اصلی گسترش اعتیاد در جامعه، جمهوری اسلامی است  09-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: جمهوری اسلامی و ایجاد اشتغال برای زنان
 
 08-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: رژیم در تدارک تعیین دستمزد چهار مرتبه زیر خط فقر  06-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: همه پرسی هسته ای، گوشه ای از جنگ جناح ها  05-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: بحران بیکاری، یک تیغ دولبه   04-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: دولت روحانی در هراس از لبریز شدن کاسه صبر مردم  03-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: عدام گروهی زندانیان با هدف مرعوب کردن مردم  02-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: تحقق مطالبات کارگران در گرو دامن زدن به جنبش اعتراضی  01-01-2015

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: تشدید تبعیض جنسیتی علیه زنان در بازار کار  31-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اتحاد کارگری علیه بیکاری، خودکشی راه علاج نیست   30-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: فیلترینگ هوشمند، تلاشی زبونانه برای تحکیم بندهای سانسور  29-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: رونق اقتصادی به قیمت بی رونقی زندگی مردم  28-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: برای تامین مسکن مناسب باید مبارزه کرد
 
 27-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سیاست شوینیستی جمهوری اسلامی نسبت به مهاجران افغانستانی  26-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: جنایات کارفرمایان و دولت علیه کارگران در محیط کار  25-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: رژیم اسلامی زندانیان سیاسی زندان ارومیه را با خطر مرگ روبرو ساخته است  24-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: جمهوری اسلامی بخاطر نقض حقوق بشر باز هم محکوم شد  23-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: کوبانی را نباید فراموش کرد  22-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مردم پاکستان قربانی تقابل دو جبهه تروریستی  21-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: دفاع از زندانیان سیاسی دفاع از آزادیهای سیاسی است  20-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: کولبری در کردستان محصول حاکمیت جمهوری اسلامی  19-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اشک تمساح سران رژیم اسلامی برای نقض حقوق بشر در آمریکا  18-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: صدور نیروی کار ارزان یکی از منابع تامین ارز خارجی  17-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: زن ستیزی اردوغان و دولت اسلامی ترکیه
 
 16-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سیاست های دولت روحانی، در خدمت به کدام طبقه  15-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: جمهوری اسلامی، رژیمی سر تا پا فاسد
 
 14-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: بن بست احزاب ناسیونالیست در پایان دادن به ستم ملی  13-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: علیه فقر و گرانی باید به مبارزه برخاست
 12-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: جنبش کردستان سوریه، فرصت ها و تهدیدها
 
 11-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اعتراض علیه گرانی نان، بستری برای مبارزه توده ای   10-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: تغییر در قانون کار، با کدام اهداف؟  06-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: موج پشتیبانی از اعتصاب زندانیان سیاسی ارومیه ا  05-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت ١٦ آذر روز دانشجو (١٣٩٣)  04-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: رنج و محرومیت انسان ها ریشه در نظام سرمایه داری دارد  03-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سیاست بسیج گیری رژیم را باید درهم شکست  02-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اقتصاد مقاومتی اسم رمز تعرض به زندگی و معیشت مردم  01-12-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ضرورت دامن زدن به مبارزه برای افزایش دستمزدها  24-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: پیروزی جنبش مقاومت کوبانی در گرو چیست؟   23-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ماهیت ضد سرمایه داری اعتراضات توده ای در مکزیک   22-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ابعاد تکان دهنده کارتن خوابی زیر سایه دولت تدبیر و امید  21-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: قانون کانتون جزیره در مورد حقوق زنان، فصلی نو در جنبش رهائی زن   20-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مرگ هنرمندان فرصتی برای اعتراض علیه رژیم هنرستیز  19-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: یا سوسیالیسم یا بربریت!  18-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: محو خشونت علیه زنان در گرو مبارزه ای متحدانه  17-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: فریبکاری دادن اجازه ورود به گزارشگران حقوق بشر  16-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: بهبود وضعیت زندگی کارگران در گرو گسترش مبارزه و تشکل یابی است  15-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: شبح سوسیالیسم 25 سال بعد از سقوط دیوار برلین 14-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: امر به معروف و نهی از منکر، توهین به مردم ایران  13-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مانور نظامی برای مقابله با کدام دشمن؟
 
 12-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مذهب باید بطور کامل از دولت جدا گردد
 
 11-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: دولت اسرائیل، تشنج آفرینی با کدام اهداف؟
 10-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سوسیالیسم تنها آلترناتیو رهائی بخش مردم ایران  06-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: تداوم بحران سرمایه داری و موج جدید اعتراضات کارگری  05-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: جایگاه جنبش مقاومت کوبانی   04-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی کارنامه ای پر از جنایت   03-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اول نوامبر بنام روز کوبانی، به تاریخ جنبش آزادیخواهانه جهان پیوست  02-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: تامین مسکن مناسب در گرو مبارزه سازمانیافته کارگران  01-11-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: بورسیه های تقلبی گوشه ای از فساد حکومتی   31-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: بسیج دانش آموزی، رواج خشونت و خرافه در بین کودکان   30-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اتحاد کارگری علیه بیکاری یک ضرورت اجتماعی   29-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: وحشت سران رژیم از پیامد اسیدپاشی ها
 
 28-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: تشدید فشار فقر و سرکوب و ضرورت گسترش مبارزات کارگران   27-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: رژیم جمهوری اسلامی عامل اصلی اسیدپاشی زنجیره ای   26-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: خطری که جنبش مقاومت کوبانی را تهدید می کند   25-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز:اسید پاشی زنان ایران را مرعوب نمی کند
 24-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اسیدپاشی به زنان، درماندگی رژیم از تحمیل فرهنگ اسلامی    23-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: هراس خامنه ای از رشد فرهنگ پیشرو در دانشگاهها   22-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: دولت روحانی در تدارک تعرضی جدید به حقوق کارگران   21-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: کوبانی از شهر بی نام و نشان تا رمز مقاومت
 20-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: برخورد رژیم اسلامی به زنان واعمال داعشیان
 11-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: تنگناهای اقتصادی و ترس رژیم از گسترش اعتراضات توده ای  10-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز:پیروزی حماسه مقاومت کوبانی در گرو گسترش حمایت های سیاسی و توده ای   07-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ضرورت تداوم و گسترش حمایت های سیاسی و توده ای از مقاومت کوبانی   06-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: هفته کودک و ریاکاری رژیم جمهوری اسلامی
 05-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: کوبانی آخرین سنگر مقاومت نخواهد بود
 04-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: روز جهانی معلم، یادآور مبارزات طولانی
 03-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: کوبانی شایستهٔ پشتیبانی گستردهٔ همه آزادیخواهان جهان است!  02-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: در نظام سرمایه داری زندگی برای کارگران جنگ است و دیگر هیچ!  01-10-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: رژیم جمهوری اسلامی در منگنه گروه 1+5
 29-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مذهب ابزار درونی سرکوب کارگران و مردم زحمتکش 28-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: چرا دولت یازدهم به دروغپردازی روی آورده است؟ 27-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ضرورت مبارزه متحدانه زنان و مردان کارگر
 26-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: نگاهی به سیمای آموزش و پرورش در ایران
 25-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سخنان روحانی و تغییر رویکرد جمهوری اسلامی  24-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: نگذاریم فاجعە انسانی شنگال در کوبانی تکرار شود!  23-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: رفراندوم در میان بیم از استقلال 22-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: حمله داعش به کوبانی افشاگر چهرە ریاکارانە دولت ترکیە  21-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: وحشت وزارت کشور رژیم اسلامی از انفجار خشم مردم  20-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: نگاهی به موقعیت جمهوری اسلامی 16-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: گزارش برگزاری پلنوم چهارم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (بخش اول)  15-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ائتلاف بین المللی علیه گروە داعش، کدام استراتژی؟   14-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: خروج از رکود اقتصادی بە قیمت تشدید فقر و فلاکت!  13-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: به مناسبت سالگرد رویداد ۱۱ سپتامبر
12-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: حاشیه نشینی آئینه تمام نمای گسترش فقر در ایران  11-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ممنوعیت اشتغال زنان در قهوه خانه ها و کافی شاپها  10-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: جمهوری اسلامی مسئول افزایش مرگ و میر
 09-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سخنی بر پایان اعتصاب سنگ معدن بافق
08-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: به یاد جانباختگان کمونیست در قتل عام شهریور 67   04-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: چرا مذاکرات هسته ای به کندی پیش می رود؟ 02-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: آوارگان شنگال و سایر مناطق در عراق و کردستان را فراموش نکنیم  01-09-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سخنی به مناسبت گرامیداشت سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران  31-08-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: تشدید نزاع جناح ها بر متن درماندگی رژیم در کنترل بحران  30-08-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: یاد جانباختگان سال 67 الهام بخش مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی 29-08-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: پایان ماە عسل مجلس با دولت اعتدال روحانی  28-08-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اهداف رژیم جمهوری اسلامی از کمک نظامی به حکومت محلی کردستان عراق 27-08-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: زمینه های رشد داعش در عراق 26-08-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: هراس رژیم از تضعیف اقتدار خود 25-08-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: آقای روحانی! زندگی مردم کماکان نمی چرخد!! 24-08-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: از مبارزه و مطالبات کارگران معدن سنگ آهن بافق پشتیبانی کنیم  23-08-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: آیا موج جدید اعدامها مردم معترض را می ترساند؟ 21-08-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: قطعنامە سازمان ملل علیە داعش افشاگر کدام جنایات علیە بشریت است؟   20-08-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ۲۸ مرداد سالروز آغاز مقاومتی سرفرازانه در مقابل یورشی جنایتکارانه   19-08-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: قوه قضائیه جمهوری اسلامی، دستگاه سرکوب و اختناق  15-08-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: جایگاه اعتصابات کارگری در شرایط سیاسی کنونی  14-08-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اعتراض مردم مبارز شهر مریوان نماد هم سرنوشتی مردم کردستان 13-08-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اختلافات جناحهای رژیم وبحران حکومتی
 12-08-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: وحشت جمهوری اسلامی از ابراز هم سرنوشتی مردم کرد 11-08-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: نجات از تورم ورکود با کدام سیاست؟ 10-08-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: 16 مرداد 1384 روزی به یادماندنی در تاریخ مبارزات مردم کردستان   05-08-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز:تفکیک جنسیتی در ادارات کشمکش جناحهای رژیم 30-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: تفرقه اندازی خبرگزاری مهر زیر لوای دلسوزی برای کارگر ایرانی   29-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: قراردادهای موقت و سفید امضاء، تحمیل بردگی نوین به کارگران  28-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز:جمهوری اسلامی متحد ریاکار مردم فلسطین است 27-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: فقر و نابرابری در گزارش سالیانه دپارتمان توسعه سازمان ملل  25-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: حضور عاملین قتل عام زندانیان سیاسی تابستان 67 در کابینه روحانی  24-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: به یاد قربانیان کشتار جمعی تابستان 1367در زندانهای رژیم اسلامی  23-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ریاکاری جمهوری اسلامی در رابطه با جنبش حق طلبانه مردم فلسطین  22-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: خارجی ستیزی به بهانه حمایت از نیروی کار داخلی  21-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مشاغل خانگی طرحی که مرده به دنیا آمد
 
20-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: معاملات میلیاردی اسلحه آمریکا، سلب امنیت از مردم منطقه  19-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اعتراف سران سپاه به ناتوانی در مقابل تاثیرات اجتماعی ماهواره  18-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: جمهوری اسلامی و شکست آبرومندانه در مذاکرات هسته ای  17-07-2014

   ببینید >>> داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مذهب ابزار درونی سرکوب کارگران و مردم زحمتکش 16-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز:ادعاهای بی پایه در مورد بهبود وضعیت اقتصادی ایران 15-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: آیا بر مصیبت های مردم غزه پایانی هست؟
 14-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: طرح ظاهری ایجاد اشتغال، اما در واقع زن ستیز جمهوری اسلامی 13-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: افزایش سوانح محیط کار، نتیجه سود پرستی سرمایه داران است 12-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: روز جهانی جمعیت و تقویت مبارزات جوانان
11-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: استقلال قوه قضائیه ادعای پوچی که در مجلس اسلامی به بحث گذاشته اند   10-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: 18 تیر جنایتی دیگر در پرونده رژیم و افتخاری در تاریخ جنبش دانشجویی  09-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: طرح عفاف و حجاب و ناکامی رژیم اسلامی
 08-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مبارزه برای افزایش دستمزد 07-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: هراس رهبری حکومت اسلامی از دانشگاه
 
 06-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مردم فلسطین و اسرائیل، مبارزه متحدانه
 
 05-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: گسترش اعدام محکومین دادگاههای عادی، همزمان با تشدید فشار بر فعالین جنبش های اجتماعی  
04-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اعتصاب غذای تحمیل شده به رضا شهابی یک ماهه شد 03-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: داعش بهانه است، هدف قدرت نمائی در برابر مردم کردستان است  02-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: طرح افزایش جمعیت، طرحی علیه مردم فقیر و کارگر  01-07-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: به یاد قربانیان فاجعه بمباران شیمیایی سردشت  30-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: وعده های های توخالی برای خریدن وقت
 29-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه 28-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: فشار بیشتر برجمهوری اسلامی در دور پنجم مذاکرات هسته ای  27-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: بده و بستان آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر بحران عراق در مذاکرات وین  26-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: جمهوری اسلامی و روز جهانی مبارزه با مواد مخدر  25-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی ایران
 22-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: در گرامیداشت 31 خرداد روز پیشمرگ کومه له
 
21-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سفر روحانی به استان لرستان و تکرار وعده های توخالی  20-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مبارزات کارگری گسترش می یابد 18-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روند نگران کننده افزایش آتش سوزیها در جنگلهای غرب ایران  17-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: دعوا بر سر کنترل جامعه است، حجاب بهانه است  16-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: کارنامه اقتصادی یک ساله دولت روحانی
 15-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: در محکومیت اعدام دو زندانی سیاسی در اهواز 14-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ضرورت وسعت بخشیدن به کارزار مبارزه علیه کار کودکان 12-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مالکی با عقب نشینی در برابر داعش راه قدرت گیری خود را هموار می کند 11-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سیاست جدید جمعیتی رژیم و سرنوشت کودکان 10-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اعتصاب کارگران معدن بافق می تواند زمینه ساز ایجاد تشکل کارگران معدن و ذوب آهن باشد  09-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: گسترش حاشیه نشینی، فقر مردم و نگرانی های رژیم  08-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: گزارش سازمان جهانی کار و ضرورت تشدید مبارزه علیه بی حقوقی ها 07-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: به مناسبت روز جهانی محیط زیست 06-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: نجات محیط زیست ایران در گرو رهایی از دست جمهوری اسلامی است  05-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: فجایع انسانی در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی   04-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مردم مبارز در ترکیه همچنان رودرروی رژیم حاکم ایستاده اند  03-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سپاه پاسداران، سرانجام تاوان جنایتهایش را در پیشگاه عدل مردم پس خواهد داد  02-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: انتخابات ریاست جمهوری در مصر و احیای حکومت نظامیان  01-06-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: طرح مسکن اجتماعی تقلیدی از طرح شکست خورده مسکن مهر   31-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مذهب ابزار درونی سرکوب کارگران و مردم زحمتکش   30-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: کارگران را به پروژه اقتصادی دولت روحانی امیدی نیست   29-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مبارزه با اعتیاد از مبارزه با رژیم و سیستم سرمایه داری جدا نیست   28-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سیاست درازمدت افزایش جمعیت تعرض همین امروز به زنان محروم جامعه  27-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: آموزش و پرورش طبقاتی تر می شود
 
 26-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: فساد همه تاروپود رژیم را در بر گرفته است
 
 25-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ما برگشتیم  24-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در ارتباط با مرگ بیش از 200 تن از معدنچیان ترکیه  23-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: گام نخست در تحقق سوسیالیسم، رهایی از جمهوری اسلامی با تمام جناح های آن است 22-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: واکنشها بعد از وقوع جنایت در معدن سوما
 21-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: جنایت و سرکوب علیه کارگران مهاجر در ایران
 20-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در ارتباط با مرگ بیش از 200 تن از معدنچیان ترکیه  15-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز:عشق یک طرفه به جمهوری اسلامی ، سخنی در رابطه با تغییر نام پژاک   14-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: شکایت کارگران برای افزایش دستمزد در دیوان عدالت اداری رد شد   13-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: درسی از اعتصاب عمومی پیروزمند 23 اردیبهشت 1389    12-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: شعار بیمه بیکاری کافی تا یافتن کار مناسب، در برابر امواج بیکاری   11-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مصائب آموزش و پرورش ایران و نصایح لیبرالی
 10-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: به یاد فرزاد کمانگر و همبندان جانباخته اش
  08-05-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مانور رژیم کسی را مرعوب نمی کند
  28-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: خامنه ای و روز جهانی مامایی  27-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ناکامی در بهبود معیشت مردم و تشدید سیاست های زن ستیزانه  26-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: رژیم در هفته معلم از آموزش و پرورش خرافاتی و علم ستیز تجلیل می کند  25-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: کارگران در مراسم ها و رژه های اول مه  نابرابری و فقدان عدالت اجتماعی را فریاد زدند  24-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: وزرات کار و خانه کارگر بر سر لغو راهپیمایی روز کارگر به توافق رسیدند 23-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: روز جهانی تامین ایمنی محیط کار  22-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ممنوعیت قراردادهای سفید امضا گامی در پیشروی جنبش کارگری 21-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: کارگران جهان و آکسیون های اول مه  20-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: دخالت مستقیم وزارت کار و فرمایشی بودن هفته کارگر  18-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: هفته زن در خدمت توجیه و تداوم فرودستی زنان در رژیم اسلامی 17-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: در محکومیت هجوم لشکریان ارتجاع و سرکوب به زندانیان سیاسی دربند  16-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: انحلال ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران بار دیگر در سرلوحه مبارزات مردم قرار خواهد گرفت  15-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: رژیم و سرمایه داران فشار می آورند، کارگران مقاومت می کنند  12-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: هفته کارگر به جای روز کارگر به منظور بی محتوا کردن روز جهانی کارگر  11-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: میزان بیسوادی ننگی بر چهره رژیم  10-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سیاست فریبکارانه حذف گام به گام یارانه های نقدی 09-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: به یاد جانباختگان بیدفاع کشتار جمعی انفال
  08-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: در دفاع از شاهرخ زمانی و لغو احکام صادره بر علیه فعالین کارگری  07-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: روز جهانی کارگران چگونه متولد شد؟
  06-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: قوانینی که روحانی خواهان اجرا عادلانه آن است بر چه اساسی تهیه شده اند؟  05-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ابلاغیه ای بدون مصرف برای لاپوشانی وضعیت اسفبار سلامت مردم   04-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: رعایت استاندارد های ایمنی را باید به کارفرماها تحمیل کرد   03-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: گرانی بازهم بیشتر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در راه است   02-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز:تشدید بی حقوقی زنان کارگر و ریاکاری دشمنان کارگران  01-04-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: حاشیه نشینی و بی سرپناهی شایسته انسان امروز نیست   27-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: کاروان مرگ آفرین راهیان نور بازهم قربانی گرفت  26-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: جهان با برانداختن سرمایه داری و استقرا سوسیالیسم امن خواهد شد  25-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: آرزوهای کارگران و آرزوهای خامنه ای برای سال جدید   23-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز:تلاش بی ثمر جمهوری اسلامی برای پرده پوشی شکست در زمینه فرهنگی  22-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سال پیش رو، سال تشدید مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی   21-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: در ضرورت طرح شعارهای واحد و گسترش و تحکیم رفاقت کارگری  20-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: خشم کارگران نسبت به دستمزد سه بار زیر خط فقر  16-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: در گرامیداشت یاد جانباختگان بمباران شیمیائی حلبچه و پیشمرگان گردان شوان    15-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: حداقل دستمزد سال 93 باز هم سه برابر زیر خط فقر  14-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: بازار گرمی نهادهای ضد کارگری برای جلسات فرمایشی شورای عالی کار    13-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مردم ایران برای کسب حقوق پایمال شده خود، منتظر کاترین اشتون نمی مانند   12-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مبارزه حول افزایش دستمزد بستری برای ایجاد وحدت در صفوف کارگران   11-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: نرخ تورم واقعی و نرخ تورم مهندسی شده در تعیین دستمزد کارگران   10-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: تعیین حداقل دستمزد سال 93 در دقیقه نود
  09-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سنت های مبارزاتی روز جهانی زن را زنده نگاه داریم  08-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: تاکیدی مجدد بر حداقل مطالبات زنان ایران در آستانه روز جهانی زن  04-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ضرورت تلاش برای برگزاری گسترده مراسم های روز جهانی زن  03-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: هراس رژیم از برگزاری مراسم های چهارشنبه سوری و نوروز در کردستان   02-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: دولت ترکیه و ناکامیهای سیاسی پی در پی
  01-03-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ضرورت هماهنگی و همزمانی مبارزات کارگران در امر افزایش دستمزد  24-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ضرورت اقدامات پیشگیرانه برای نجات جان زندانیان سیاسی در بند رژیم    23-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: تشدید گرانی در روزهای پایانی سال 1392
 22-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: استاندارد بالای ایمنی باید به کارفرمایان تحمیل شود    21-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: به یاد جانباختگان جنایت رژیم در 3 اسفند سال 1377 در سنندج  20-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ماشین اعدام و جنایت رژیم را باید متوقف کرد  19-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ضرورت شکل گیری یک بیداری سیاسی و اجتماعی در عراق  18-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: افزایش دستمزدهای واقعی با مبارزات متحدانه ممکن است  14-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: شکست کنفرانس ژنو 2 و تداوم بحران در کشور سوریه   13-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: انکار ابعاد گسترده کودکان کار، در خدمت تداوم استثمار بیرحمانه آنان   12-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مراسم های ٢٢ بهمن، نمایش تشدید اختلافات جناح های رژیم  11-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: توطئه جدید در تعیین دستمزد کارگران
  10-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: زمینه های اجتماعی شکل گیری انقلاب 1357 ایران و علل شکست آن (بخش چهارم و پایانی)  09-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: زمینه های اجتماعی شکل گیری انقلاب 1357 ایران و علل شکست آن (بخش سوم)  08-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: زمینه های اجتماعی شکل گیری انقلاب 1357 ایران و علل شکست آن (بخش دوم)  07-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: زمینه های اجتماعی شکل گیری انقلاب 1357 ایران و علل شکست آن (بخش اول)  06-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: آنچه که در گذشته نشانه قدرت رژیم بود، امروز نشانه درماندگی اوست  05-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اعتراف کارگزاران رژیم به ناکامی، شگردی برای کنترل آتش خشم مردم 04-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اهمیت تشکل کارگری در تامین امنیت محیط کار کارگران  03-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اعتراضات کارگری چهره ریاکار دولت روحانی را برملا می سازند  02-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سبدهای کالای رایگان بخشی ناچیز از دستمزد پرداخت نشده کارگران است  01-02-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: پس گرفتن لایحه تغییر قانون کار یک شکست رژیم در میدان مبارزه طبقاتی  31-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: رژیم جمهوری اسلامی، عامل اصلی گسترش اعتیاد  30-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: تشدید قهر و سرکوب برای مقابله با جنبش کارگری  29-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: بیکاری و فقر در کردستان فرصتی برای سوداندوزی های سپاه پاسداران  28-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: حداقل دستمزد سال 93 کارگران و جنگ زرگری تشکل های ضد کارگری  27-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اتحاد علیه بیکاری یک ضرورت طبقاتی و عاجل  26-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: روحانی دست خالی از داووس باز خواهد گشت  25-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: طبقه کارگر ایران، کشتار کارگران خاتون آباد را فراموش نخواهد کرد  23-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: علیه تحمیل دستمزد پائین تر از خط فقر به مبارزه برخیزیم  22-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ضرورت همیاری اجتماعی در مبارزه با مواد مخدر (بخش دوم )  21-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: ضرورت همیاری اجتماعی در مبارزه با مواد مخدر (بخش اول ) 20-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: تلاش بیهوده رژیم در تشدید فضای ترس در جامعه  19-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: همه پرسی برای تصویب قانون اساسی مطلوب ارتش در مصر  18-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اعتراضات کارگری همزمان با سفر روحانی به خوزستان 17-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سازش با "شیطان بزرگ" ادامه دارد  16-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: جمهوری اسلامی دشمن جان و معیشت و محیط زیست مردم  15-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: نفوذ "اندیشه سوسیالیستی" و "نفرت از سرمایه داری"، نگرانی سرمایه داران و دولت روحانی   14-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: همبستگی کارگران می تواند ایمنی محیط کار را به سرمایه داران و دولت حامی آنان تحمیل کند  13-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مردم برای رسیدن به مطالبات خود منتظر نتیجه مذاکرات ژنو نمی مانند  11-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: دولت روحانی به تقلید روش های اقتصادی احمدی نژاد برای کنترل نارضایتی مردم پناه می برد  10-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: "لگام"، نیش ترمز مبارزه برای لغو مجازات اعدام
 09-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: "منشور حقوق شهروندی" در چنبره حکومت مذهبی 08-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: دولت "تدبیر و امید" روحانی و چالش های پیشاروی آن  07-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سال 2013 و مصائب جامعه سرمایه داری
 06-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: جنبش کارگری در سال 2013
 05-01-2014

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: طبقه کارگر و تشدید کشمکش بین نیروهای بورژوایی در مصر  27-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز:افزایش طلاق و کاهش ازدواج در ایران  26-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: افول ستاره اقبال رجب طیب اردوغان  25-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: چشم انداز کنفرانس ژنو 2 در هاله ای از ابهام  24-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: کارگران مطالبات خود از دولت روحانی را پی می گیرند  23-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اقتصاد جمهوری اسلامی نه راه پیش دارد و نه راه پس  22-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: نوک کوه یخ نقض حقوق بشر از جانب جمهوری اسلامی  21-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: قاچاقچیان مرگ در زندان های ایران کیانند؟
  20-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: شکست رژیم جمهوری اسلامی در جنگ با ماهواره ها  19-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: جاده های ایران در زمره مرگبارترین جاده های جهان 18-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مردم سوریه در گرداب یک فاجعه انسانی
  15-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: دولت حسن روحانی چه خوابی برای وضع فاجعه بار بهداشت و درمان دیده است؟  12-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: تشدید سرکوب آتش مبارزه علیه رژیم را شعله ور تر خواهد کرد  11-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: حقوق کودکان از مطالبات جدایی ناپذیر جنبش کارگری و جنبش های پیشرو اجتماعی  10-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: لایحه بودجه 93 تدارک تعرضی دیگر به سطح زندگی کارگران 09-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: حزب رادیکال و دمکراسی خواه، یا حزب حلقه بگوش جمهوری اسلامی  08-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: عتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و خواسته هایی که می توانند سراسری شوند  07-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مبارزه الهام بخش کارگران در آمریکا برای افزایش حداقل دستمزد  06-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: درگذشت نلسون ماندلا و ریاکاری سران جهان سرمایه داری  05-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: قاچاق دختران جوان ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج، بردگی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی  04-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: انتخاب استاندار استان کردستان و سرخوردگی اصلاح طلبان کرد  03-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سخنی به مناسبت سالگرد قتلهای زنجیره ای
 02-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: کردستان سوریه، فرصت ها و مخاطرات
 01-12-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: موج تشدید سرکوب را در هم بشکنیم
 29-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: طبقه کارگر در موقعیتی دشوار با رسالتی تاریخی
 25-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: رژیم جمهوری اسلامی در "ژنو" به زانو در آمد
 23-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سیاست بسیج گیری رژیم باید درهم شکسته شود  22-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مبارزه برای محو خشونت علیه زنان
 21-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز:مردم کردستان سوریه در میان بیم و امید
 20-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سخنی به مناسبت روز جهانی کودک
 19-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سراسری کردن مبارزه کارگران رمز پیشروی جنبش کارگری  18-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مبارزه برای تامین حقوق زنان کارگر یک ضرورت طبقاتی  17-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سرنوشت هدفمندی یارانه ها در دولت روحانی
 16-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اامپراتوری اقتصادی خامنه ای، رونق در دوران تحریم  15-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: افزایش سرسام آور مرگ و میر در سایه جمهوری اسلامی  14-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سوسیالیسم تنها آلترناتیو رهایی بخش مردم ایران  13-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اچشم انداز اقتصادی دولت "تدبیر و امید و اعتدال" روحانی  12-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اتحاد کارگری علیه بیکاری، یک نیاز طبقاتی
 11-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: جمهوری اسلامی به جای ایجاد وحشت کینه درو می کند 10-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: رژیم جمهوری اسلامی در آستانه سازش بزرگ
 09-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مردم مبارز کردستان مرعوب نمی شوند
 07-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: مردم مبارز کردستان اعدام زندانیان سیاسی را بی پاسخ نخواهند گذاشت 06-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: جاسوسی علیه شهروندان اوج ورشکستگی اخلاقی سرمایه داری 05-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: سخنی به­ مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش آموز
 04-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: افزایش موج اعدام ها نمی تواند مردم را مرعوب کند 03-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: از مبارزه پیگیرانه کارگران کارخانه ذوب آهن زاگرس بیاموزیم 02-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: چرا احزاب ناسیونالیست در کردستان بر طبل مذاکره با رژیم جمهوری اسلامی می کوبند؟ 01-11-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اتحاد کارگری علیه بیکاری، یک ضرورت طبقاتی 31-10-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: وضعیت وخامت­بار زنان در دوره دولت روحانی
 30-10-2013

 ببینید >>>  داونلود >>

 
     

برنامه‌ سخن روز: اعدام شانزده زندانی بیدفاع، جنایتی از سر استیصال 29-10-2013

 ببینید >>>