کوردی >>>

Tel: 00442081441539 &  Fax: 004618468493

004686435700

پیامگر

info@komala.tv

LIVE 

به سایت کانال تلویزیون کومه‌له‌‌و حزب کمونیست ایران خوش آمدید

 

اعتصاب عمومی

Hot bird;  11642 Mhz;  27500 Ksps;  Vertical 5/4

برنامه‌ هفتگی

آسیبهای اجتماعی

مناسبت ها

دیالوگ

حزب و فعالین

چشم انداز

دیدار

 ‌سینما سینما

افق برابری

افق جنبش کارگری

نگاه

کادر

ما و بینندگان

جهان کتاب

گویش

آیینه تاریخ

فراسوی خبر

گفت و شنود

سخن روز یاد رفقای جانباخته